Zobacz co nowego w fillup?

W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2014 poz. 1865) zostały wprowadzone nowe wzory formularzy CIT. 
W tej chwili w fillUp są już dostępne następujące wzory nowych e-Deklaracji:

Nowa e-Deklaracja CIT-8 i pozostałe z powyższego rozporządzenia obowiązują do raportowania osiągniętego przychodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, który rozpoczął się od dnia 1 stycznia 2015 lub później. Wzory te mogą być również stosowane do rozliczania przychodów / straty z okresu podatkowego, który rozpoczął się przed 1 stycznia 2015 r. a zakończył już w 2015 roku.

Do rozliczania przychodów / strat za rok podatkowy, który rozpoczął się i zakończył się przed dniem 1 stycznia 2015 roku (czyli za rok 2014) należy stosować poprzednie wzory tych deklaracji.

Więcej informacji o raportowaniu e-Deklaracji CIT-8 znajdziesz w serwisie www.cit-8.pl