Zobacz co nowego w fillup?

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż w ciągu ostatnich 2 miesięcy dodaliśmy do bazy formularzy fillUp kolejnych ponad 100 formularzy. Są to m.in. wzory  GUS, ZUS, CIT, VAT, umowy oraz inne druki urzędowe, firmowe lub sądowe.
Poniżej przedstawiamy wykaz nowych formularzy oraz e-Deklaracji, dodanych do fillUp od maja b.r.  - w bazach o nr 226-241.

  1. Nowe e-Deklaracje:
  2. Formularze VAT:
  3. Formularze urzędowe i firmow
  4. Formularze ZUS i KRUS
  5. Formularze GUS:
  6. Umowy, postanowienia, uchwały:
  7. Ugody, pouczenia, skargi:
  8. Wnioski, oświadczenia i inne formularze: