Zobacz co nowego w fillup?

O zmianach w podatku od towarów i usług (VAT), które weszły w życie od 1 lipca 2015 r. oraz nowych formularzach VAT-27 i VAT-28 pisaliśmy już wcześniej.

Teraz udostępniamy Państwu nowe wzory deklaracji VAT-7 i inne ogłoszone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. 2015 poz. 914):

Nowe wzory VAT-7 (15), VAT-8 (6) i VAT-9M (4) stosuje się począwszy od rozliczenia za lipiec 2015 r. a wzory deklaracji VAT-7K (9) i VAT-7D (6) można stosować począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2015 r. Wysyłka elektroniczna tych deklaracji będzie dostępna w fillUp w momencie, gdy zostaną udostępnione przez Ministerstwo Finansów nowe schematy xml do wysyłki do systemu e-Deklaracje.

Dotychczas obowiązujące wzory deklaracji VAT (ogłoszone w Dz. U. 2013 poz. 394) mogą być nadal jeszcze stosowane i wysyłane elektronicznie jednak nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2015, czyli:

VAT-7K (8) i VAT-7D – mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za IV kwartał 2015 r. oraz

VAT-7 (14), VAT-8 (5) , VAT-9M (3) mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za grudzień 2015 r.