Zobacz co nowego w fillup?

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 605) zostaje wprowadzonych szereg zmian w ustawie o podatku VAT.

Część z tych zmian zostaje wprowadzona z dniem 1 lipca 2015 r. pozostałe zmiany zaczną obowiązywać w styczniu 2016 r. Zmiany, które zaczynają obowiązywać od 1lipca 2015 r. dotyczą:

  • rozszerzenie grupy towarów objętych odwrotnym obciążeniem,
  • wprowadzenie nowego formularza VAT-27 – informacji podsumowującej o dokonanych transakcjach w obrocie krajowym, która będzie stanowić okresową sumę kwot transakcji, dla których podatnikiem jest nabywca,
  • dopuszczenie korekty podatku VAT naliczonego w związku z nieściągalnością wierzytelności, przeprowadzaną po stronie wierzyciela również w przypadku, gdy dłużnikiem jest podatnik powiązany z wierzycielem,
  • brak obowiązku korekty podatku VAT u dłużnika, gdy w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150 dzień od dnia upływu terminu należnej płatności, będzie on w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
  • zmiana zasad ustalania odpowiedzialności podatkowej nabywcy za VAT nieuregulowany przez sprzedawcę przy niektórych czynnościach opodatkowanych.

Więcej informacji o wprowadzanych zmianach w podatku VAT na stronie http://vat-7.pl/zmiany-vat-1-lipca-2015-oraz-1-stycznia-2016/.
Zgodnie z nowymi zasadami, od 1 lipca dopuszczalne będzie odliczanie podatku VAT w 50% od nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu do samochodów osobowych - więcej informacji na www.vat-7.pl/odliczenie-50-procent-vat-od-zakupu-paliwa/.

Od 1 lipca zmianie mają ulec wzory części formularzy m. in. nowe VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M i VAT-12. W tej chwili większość tych rozporządzeń jest jeszcze w fazie projekt w legislacji. Druk VAT-7 wersja 15 oraz pozostałe znajdują się w przygotowaniu.

W tej chwili w fillUp są już dostępne następujące nowe formularze VAT:

  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym (Dz.U. 2015 poz. 849).
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej (Dz.U. 2015 poz. 815).