Zobacz co nowego w fillup?

W związku z wejściem w życie nowych przepisów o podatku od towarów i usług (VAT) informowaliśmy Państwa o nowych wzorach deklaracji VAT-7, które obowiązują od rozliczenia za lipiec 2015 r.

W tej chwili są już również dostępne nowe e-Deklaracje dla poniższych deklaracji VAT:
(opublikowane w bazach nr 242-243):

Na potrzebę wysyłki elektronicznej deklaracji takich jak VAT-REF, VAT-27, VIU-D opracowaliśmy nową wersję programu fillUp (3.5.9), w której dodaliśmy specjalną obsługę sekcji i pól rozszerzalnych, z możliwością dodawania samemu odpowiedniej ilości wierszy w danej sekcji formularza. Dodatkowo w nowej wersji fillUp poprawione zostało tworzenie e-Deklaracji VIN-D, VAT-REF z załącznikami. Załączniki e-Deklaracji dla tych formularzy, będą dodawały się automatycznie, a dane wpisane do nich będą automatycznie przenosiły się na główny formularz deklaracji.

Poza tym nowa wersja fillUp 3.5.9 posiada wiele nowych dodatkowych funkcjonalności:

  • podczas importu xml wg specyfikacji e-Deklaracji dodana została możliwość wyboru całego katalogu do importu lub poszczególnych plików;
  • zmiana sposobu wyszukiwania formularzy, np. po wpisaniu zus rca, zostanie wyszukany tylko ZUS RCA;
  • zmiana sposobu wyszukiwania i sortowania formularzy - archiwalne formularze są widoczne zawsze, wyświetlają się na dole wyników wyszukiwania;
  • opcja dołącz nowy formularz jest zawsze widoczna (oprócz e-Deklaracji, ponieważ w ich przypadku można dołączać tylko załączniki do wysyłki e-Deklaracji);
  • dodana została nowa funkcja kwota słownie (pełna nie uproszczona) - można ją zmienić w ustawieniach (Plik-> ustawienia-> wypełnianie formularzy-> opcja kwota słownie albo uproszczona albo normalna);
  • w opcji Zapisz została dodana możliwość zapisania symulacji kwot;
  • maksymalizacja okna programu na starcie aplikacji;
  • dodana walidacja w polu z nr KRS

Dodatkowo opracowaliśmy formularze VIN-D oraz dwa nowe wzory faktur: końcowej i wewnętrznej szczegółowej (WNT). Poniżej lista pozostałych formularzy opublikowanych w bazach 242-243: