Zobacz co nowego w fillup?

W programie fillUp są już gotowe nowe wersje druków, formularzy i deklaracji PIT, CIT i VAT obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. weszło w życie wiele rozporządzeń Ministerstwa Finansów wprowadzających nowe wzory formularzy dedykowanych do sporządzania rozliczeń podatkowych PIT i CIT za 2015 rok podatkowy. Nowy rok niesie ze sobą również zmianę formularzy VAT-7, 7K, 7D, 8 i 9M i pozostałych VATów. Deklaracje VAT-7 będą obowiązywały od rozliczenia za styczeń i za I kwartał 2016 roku.

PITy 37, 36, 36L, 38, 39 za 2015 rok wraz z załącznikami mogą Państwo już dziś wypełnić w fillUp przy użyciu nowych kreatorów e-pity 2015. Chcąc z nich skorzystać konieczne będzie zainstalowanie wersji fillUp o numerze 4.1.0. Nowa wersja fillUp posiada również uaktualnione kreatory firmowych deklaracji PIT-11, PIT-8C, PIT-40 i PIT-4R za 2015 rok. W fillUp znajdziecie Państwo aktualne wersje deklaracji CIT-8, 8A oraz szereg innych CITów obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. Zmieniły się także deklaracje PCC-3, PCC-3/A, SD-Z2 oraz SD-3 i SD-3/A.

Wysyłka elektroniczna deklaracji PIT za 2015 rok oraz nowych deklaracji CIT i VAT do systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów zostanie przez nas udostępniona w fillUp w momencie, gdy Ministerstwo opublikuje schematy wysyłki e-Deklaracji.

Oprócz deklaracji PIT za rok 2015 mogą Państwo w fillUp znaleźć szereg nowych pełnomocnictw: UPL-1 do składania deklaracji w formie elektronicznej, UPL-1P do składania deklaracji w formie pisemnej, pełnomocnictwo do doręczeń PPD-1, pełnomocnictwo szczególne PPS-1 oraz druki zawiadomień o ich odwołaniu OPL-1 i OPL-1P. Opracowaliśmy również wzory oświadczeń o wyborze formy opodatkowania składanych do Urzędu Skarbowego do 20 stycznia.

Poniżej szczegółowe wyszczególnienie ostatnio dodanych formularzy (opublikowanych w bazach o nr 255-257):

 1. Druki deklaracje roczne PIT za 2015:


  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2015 poz. 1998)
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2015 poz. 1993)
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2015 poz. 2001)
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (Dz.U. 2015 poz. 1972)
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2015 poz. 2062)
 2. Druki deklaracje CIT 2016:

  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2015 poz. 1995):
 3. Druki Deklaracje VAT 2016:

  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. 2015 poz. 2230)
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu (Dz.U. 2015 poz. 2244)
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (Dz. U. 2015 r., poz. 2258)
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług ( Dz.U. 2015 poz. 2208)
 4. Druki pełnomocnictwa i oświadczenia o wyborze sposobu opodatkowania na 2016:

  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz.U. 2015 poz. 2337)
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz.U. 2015 poz. 2330)
  3. pozostałe:
 5. Druki - deklaracje urzędowe i formularze firmowe na 2016:

 6. Druki i formularze ubezpieczeniowe 2016:

 7. Inne nowe druki i formularze 2016: