Zobacz co nowego w fillup?

JPKomat fillUp to rozwiązanie, które nowe obowiązki przedsiębiorców, sprowadza do bezpiecznych i powtarzalnych czynności, proponując generowanie plików JPK w wygodnym, automatycznym systemie procesowym. Stanowiąc integralne narzędzie aplikacji fillUp, prosto i bezbłędnie przygotowuje JPK_VAT, począwszy od wystawiania faktur po ich automatyczny import do arkuszy Ewidencji VAT, weryfikację i bezpieczną wysyłkę na serwery MF.

W aktualnej wersji 5.0 programu fillUp, proponujemy Państwu najnowszą wersję kreatora JPK_VAT (JPKomat) oraz nową, rozbudowaną bazę kreatorów faktur.

Od 1 stycznia 2018 roku, wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku, zobowiązani będą do przekazywania Ewidencji zakupu i sprzedaży VAT organom skarbowym w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Mimo, że urzędnicy skarbowi starają się studzić gorącą atmosferę sektora biznesowego, uspokajając, że ewentualne błędy w raportach JPK, będą wyjaśniane poza typowym postępowaniem podatkowym, nie cichną głosy wątpliwości i niepewności podatników związane z obowiązkowym raportowaniem transakcji do organów Ministerstwa Finansów.

Jednolity Plik Kontrolny  w praktyce bowiem, to nie tylko nowy format zapisu danych i elektroniczne procedowanie wysyłki, to przede wszystkim złożony proces obsługi dokumentów, w tym również faktur VAT , którego efektem finalnym staje się dopiero spójny raport w nowym standardzie JPK.
Nie wystarczy zatem sama wiedza jak Jednolity Plik Kontrolny przygotować, ale pewność, że narzędzie, z którego przyjdzie nam skorzystać, będzie równie niezawodne co fiskus.

Nie masz fillUp w wersji 5.0?

JPKomat – kreator Jednolitych Plików Kontrolnych w 3 prostych krokach

JPKomat fillUp to wybór dwóch alternatywnych ścieżek przygotowania i wysyłki raportu JPK_VAT - z wykorzystaniem pełnego spektrum funkcjonalności kreatora JPK lub wczytania gotowego pliku/ plików XML z danymi JPK_VAT w trybie częściowego wykorzystania opcji kreatora.

W pierwszym wariancie podatnik może wygenerować plik JPK_VAT na podstawie Ewidencji zakupu i sprzedaży VAT poprzez wczytanie danych z faktur VAT wystawionych wcześniej w programie fillUp, drugim sposobem jest import gotowych plików xml z danymi JPK_VAT, które przygotowane zostały w zewnętrznym programie księgowym. Co istotne, zarówno w jednym jak i w drugim przypadku, podatnik ma możliwość uzupełnienia lub weryfikacji zaimportowanych arkuszy VAT.

Po uzupełnieniu danych firmy i okresu rozliczeniowego, JPKomat bez problemu zaimportuje dane z faktur Vat netto/brutto, faktur marża, odwrotne obciążenie, wystawionych do paragonu, uproszczonych, faktur metoda kasowa, zaliczkowych czy końcowych. Wyjątek stanowią faktury wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz faktury z wydania na zewnątrz i faktury korygujące, w tych przypadkach dane te należy przenieść do ewidencji ręcznie, podobnie jak te z faktur kosztowych przedsiębiorcy. Funkcjonalność ta jednak będzie rozwijana, aby w przyszłości wszystkie dane importowały się bez zmuszania użytkownika do wykonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności.

W ostatnim kroku JPKomat sprawdzi wprowadzone przez podatnika informacje, opcjonalnie zweryfikuje czy kontrahenci są płatnikami VAT, a następnie zapisze je w raporcie weryfikacji oraz wyświetli komunikat z podsumowaniem. Umożliwi również wygodne wygenerowanie formularzy VAT-7 czy czVAT-7, a następnie poinformuje o możliwości wysyłki pliku JPK do Urzędu Skarbowego z wykorzystaniem kwalifikowanego e-podpisu lub opcji darmowej - poprzez weryfikację podatnika za pośrednictwem Profilu Zaufanego. JPKomat fillUp dostarczy również Urzędowe Poświadczenie Odbioru UPO, finalizując tym samym cały proces generowania, weryfikacji i elektronicznej wysyłki pliku JPK.

Nowa baza kreatorów faktur w standardzie JPK?

Poza JPKomatem, w najnowszej wersji fillUp 5.0, rozbudowana została również baza kreatorów faktur a przy okazji kilka przydatnych opcji ułatwiających pracę, jak np.: zestawienie faktur razem z podsumowaniem, możliwość wygenerowania i zapisania plików .csv dla zestawienia, możliwość wystawienia faktury na podstawie proformy czy wystawienia korekty do faktury.
Ponadto w bazie fillUp, pojawiły się zupełnie nowe kreatory do takich faktur jak: odwrotne obciążenie, faktury do paragonu, faktury uproszczonej, faktury -metoda kasowa, faktury zaliczkowej, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, faktury wydania na zewnątrz, zaliczkowej, końcowej czy faktury korygującej.
W najbliższych wersjach JPKomat dostępny będzie również na systemy Mac iOS oraz Linux z funkcjonalnością podpisu zewnętrznego.

Więcej informacji o JPK także na www.jpk.info.pl

W najnowszej wersji programu fillUp, udostępniamy także ponad 150 nowych formularzy:

  1. Druki i deklaracje roczne PIT za 2017 
  2. Deklaracje CIT 
  3. Kreatory faktur 
  4. Inne formularze 

Bazy o nr. 427-433

I. Druki i deklaracje roczne PIT za 2017

  1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2017 poz. 2218):
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2017 poz. 2219):

II. Deklaracje CIT

III. Kreatory faktur 

IV. Inne formularze