Zobacz co nowego w fillup?

Od stycznia 2018 roku, obowiązek elektronicznego prowadzenia i udostępniania organom skarbowym Ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w formacie JPK obejmie już wszystkie podmioty bez wyjątku - w tym także mikroprzedsiębiorców. Jak pokazuje doświadczenie minionych miesięcy, poprawne przygotowanie, weryfikacja i wysyłka plików JPK_VAT stanowi wciąż dla wielu polskich firm i biur rachunkowych proces obarczony ryzykiem popełnienia błędu. W konsekwencji komplikuje on bieżącą pracę i wymusza podejmowanie procedur wyjaśniających treść raportów z Urzędami Skarbowymi. Aby uzyskać jeszcze większą pewność prawidłowości danych przekazywanych do organów skarbowych, w najnowszej wersji programu fillUp udostępniamy Raport z
weryfikacji pliku JPK_VAT oraz funkcjonalność kontroli poprawności NIP-u dostawców.
Poszerzamy tym samym dotychczasowy proces przygotowania, weryfikacji i wysyłki plików JPK_VAT o cenne funkcjonalności, które jeszcze bardziej porządkują i usprawniają obligatoryjne raportowanie zakupu i sprzedaży VAT urzędom skarbowym.

Jednolity Plik Kontrolny w programie fillUp, niezależnie od tego czy korzystają Państwo ze swoich programów księgowych w celu wygenerowania ewidencji JPK_VAT czy też przygotowują plik bezpośrednio w aplikacji fillUp – w obu przypadkach umożliwia szczegółową weryfikację poprawności danych pliku JPK_VAT z podsumowaniem procesu w formie wygenerowanego w czasie rzeczywistym Raportu z weryfikacji. Raport obejmuje:

 • Sprawdzenie poprawności numerów NIP i REGON firmy wysyłającej JPK
 • Sprawdzenie daty utworzenia pliku oraz okresu jakiego raport sprzedaży/zakupu dotyczy
 • Sprawdzenie uzupełnienia danych w wymaganych polach adresu
 • Sprawdzenie poprawności pól podsumowujących sprzedaż
 • Sprawdzenie poprawności pól podsumowujących zakup
 • Sprawdzenie pól wymaganych dla każdej pozycji sprzedaży i zakupu np.: nazwy, danych identyfikacyjnych, kwot netto, kwot brutto etc.
 • Sprawdzenie kodu waluty
 • Sprawdzenie poprawności NIP w pozycjach sprzedaży
 • Sprawdzenie poprawności NIP w pozycjach zakupu
 • Sprawdzenie poprawności kodu urzędu skarbowego
 • Sprawdzenie poprawności kodu formularza
 • Sprawdzenie poprawności składni pliku XML ze standardami Ministerstwa Finansów

Poza Raportem z weryfikacji, w najnowszej wersji programu fillUp udostępniamy również kontrolę poprawności NIP dostawców a także możliwość przygotowania deklaracji VAT-7 z wykorzystaniem danych z pliku JPK_VAT.

Przypominamy, że program fillUp umożliwia:

 • pełną obsługę ewidencji VAT w trybie systematycznego wprowadzania faktur zakupu i sprzedaży Vat za pomocą wygodnego kreatora, generowanie pliku w standardzie JPK_VAT, jego weryfikację oraz bezpieczną e-wysyłkę do Ministerstwa Finansów
 • import gotowych plików JPK_VAT z zewnętrznych programów księgowych w postaci plików XML lub CSV pojedynczo lub poprzez połączenie wielu plików, weryfikację oraz elektroniczną wysyłkę do Urzędu Skarbowego

Zapraszamy!

W najnowszej wersji programu fillUp, także:

 1. Formularze urzędowe
 2. Formularze ZUS i GUS
 3. Nowe formularze kadrowo-płacowe
 4. Nowe formularze firmowe
 5. Inne nowe formularze

Bazy o nr. 373-392

I. Formularze urzędowe:

II. Formularze ZUS i GUS:

III. Nowe formularze kadrowo-płacowe:

IV. Nowe formularze firmowe:

V. Inne nowe formularze: