Zobacz co nowego w fillup?

Pierwszy okres rozliczeń Jednolitych Plików Kontrolnych za nami! JPKomat fillUp z sukcesem przygotował i wysłał pliki JPK do Ministerstwa Finansów – podczas gdy nasz zespół zebrał dane, umożliwiające udoskonalenie programu!
W rekordowym czasie wprowadziliśmy do JPKomatu ponad 50 praktycznych ulepszeń, dzięki którym mogą Państwo cieszyć się wygodniejszym przygotowaniem i wysyłką JPK_VAT – w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Termin najbliższego mija w poniedziałek, 26 marca!

Zapraszamy do zapoznania się z listą zmian w JPKomacie fillUp.

 1. Wygodniejsze generowanie KPiR – na podstawie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT! *
  tylko na kreatorze EW_JPK_VAT
 2. Automatyczne obliczanie pola Lp – po wpisaniu daty dokumentu! *
  w ewidencji zakupu, sprzedaży 2 i 3 stronicowej oraz KPiR
 3. Dodanie praktycznych opcji kasowania, wstawiania, kopiowania i wklejania wiersza na ewidencji zakupu, sprzedaży i KPiR oraz wystawiania paragonu na ewidencji sprzedaży.
 4. Zwiększenie liczby wczytywanych plików JPK (łączenia plików) – przy pomocy funkcji wewnętrznych! *
  na systemy Mac i Linux
 5. Możliwość podpisania pliku poprzez obywatel.gov.pl i bezpośrednio w epuap.gov.pl – by ułatwić proces, użytkownik może zapisać plik w dowolnym miejscu!
 6. Ulepszona walidacja EW_JPK_VAT – także podczas wysyłania z listy Moje formularze!
 7. Poręczne skróty klawiszowe – m.in. Ctrl+G do pobierania z GUS (w polu NIP) oraz wiele innych (każdy z nich widoczny po najechaniu na ikonkę akcji przy danym polu)!
 8. Możliwość sprawdzenia poprawności importowanego pliku JPK!
 9. Nowe funkcje kalkulatora – jak obsługa '%' i historia akcji użytkownika!
 10. Prostsza nawigacja na ewidencji sprzedaży/zakupu – dzięki możliwości wyboru strony na górnym pasku menu! Także możliwe przechodzenie po polach za pomocą klawisza Ctrl+strzałki góra/dół/prawo/lewo
 11. Automatyzacja obliczeń w ewidencji sprzedaży/zakupu – bez potrzeby korzystania z opcji “Przenieś z poprzedniego arkusza”!
 12. Pole e-mail – również na formularzu kreatora JPK (opcjonalne)!
 13. Możliwość zaczytania błędnego pliku JPK_VAT lub ze starym schematem (2, 3:1-0) z innych systemów do kreatora EW_JPK_VAT i wygenerowanie poprawnego pliku w schemacie 3:1-1!
 14. Dodana lista do wyboru najpopularniejszych operacji gospodarczych w KPiR!
 15. Możliwość dodania formularzy ewidencji sprzedaży 2 i 3 stronicowych na przemian – i umieszczanie ich w odpowiednim miejscu w zakładkach!
 16. Precyzyjne komunikaty, informujące użytkownika o statusie m.in. przy podpisie JPK przeglądarką – „Podpisanie pliku nie jest jednoznaczne z wysłaniem JPK na serwer MF. Należy pobrać plik i dokończyć wysyłkę w programie".
 17. Ulepszone generowanie i zapis VAT-7 z EW_JPK_VAT – które nie powoduje już zapisu nowej firmy do aktówki!
 18. Przeniesienie rodzaju osoby (fizycznej/nie-fizycznej) podczas generowania VAT-7 z EW_JPK_VAT – zarówno, gdy firma jest zapisana do aktówki lub gdy nie jest.
 19. Otwarcie z bazy formularzy ewidencji sprzedaży (2 i 3 stronicowej) oraz ew. zakupu powoduje wywołanie komunikatu z informacją, czy otworzyć JPKomat.
 20. Wyłączenie zapisu do aktówki i ograniczenie okien typu pop up – w ewidencji zakupu, sprzedaży oraz KPiR!
 21. Rozbudowanie menu o opcję Zapisz > Zapisz na dysku plik XML JPK – dla formularzy JPK!
 22. Zapis plików e-Deklaracji i JPK w rozszerzeniu XML (poprzez Zapisz > Zapisz na dysku plik XML JPK/e-Deklaracji)!
 23. Rozszerzenie walidacji – po wpisaniu m.in. daty w Ef, program wskazuje na czerwono pola, które powinny zostać wypełnione!
 24. W kreatorze EW_JPK_VAT pole NIP jest oznaczone jako wymagane!
 25. Ułatwiona obsługa KPiR – dodanie praktycznych skrótów klawiaturowych i klawiszy TAB, możliwość skopiowania miesiąca przy załączaniu nowego formularza (z poziomu formularza) czy auto-przeliczanie kolejnych stron.
 26. Modyfikacja na podglądzie faktury korygującej brutto!
 27. Uzupełnienie na fakturze nazwy wybranej w "Rodzaj sprzedaży" (marża)!
 28. Poprawiona obsługa zapisywania domyślnego sprzedawcy w fakturach - za pierwszym razem nie pojawia się komunikat o przypisaniu domyślnego dostawcy, tylko przypisuje się automatycznie!
 29. Nowa funkcja sprawdzania duplikatów podczas kopiowania profili (baz) – domyślnie sprawdzane i pomijane są duplikaty w aktówce!
 30. Precyzyjna weryfikacja polskich numerów kont bankowych – polski IBAN musi mieć 26 znaków, by był prawidłowy!
 31. Standaryzacja ilości znaków – w polach wysyłanych do systemu e-Deklaracji może znajdować się max. 240 znaków (jednoliniowe) lub 3500 znaków (wieloliniowe).
 32. Dodatkowa walidacja liczby znaków, m.in. w czasie e-wysyłki czy drukowania!
 33. Dodana walidacja pola e-mail – brak możliwości wpisania polskich znaków!
 34. Wygodniejsza instalacja – uruchamiana w trybie silent (automatycznym)! W wypadku wystąpienia problemu, przy ponownym kliknięciu w Pomoc > Serwis > Uruchom automatyczną aktualizację, program nie ściąga się ponownie (dopiero po godzinie)!
 35. Korekta obsługi importu danych – opcja wczytywanie danych do aktualnej bazy!
 36. Ograniczenie ilości przywracanych zaznaczeń w Moje formularze i w aktówce do max. 200 – przyspieszające działanie programu!
 37. Korekta opcji kasowania NIP w polu NIP/PESEL.
 38. Możliwość wyboru jednostki niebędącej urzędem skarbowym nie tylko z listy, ale również poprzez ręczne wpisanie – likwidujące problem z wpisaniem własnej nazwy np. w aktówce i poprawnego jej pobrania do formularza (B-1, PPS-1)!
 39. Korekta pola Urzędu Skarbowego – uniemożliwiająca walidację przy wpisaniu złego kodu z importu!
 40. Korekta importowanego kodu US – jeśli ma poniżej 4 znaków, program dodaje 0 z przodu, umożliwiając wczytanie urzędu skarbowego!
 41. Poprawione duplikowanie się formularzy na liście ostatnio wypełnionych formularzy na pierwszym ekranie.
 42. Usprawniona obsługa Google Drive na Windows XP – z prawidłową konfiguracją w Google!
 43. Możliwość przekierowania na najnowszy formularz (np. z CIT-23 na CIT-25) – z formularza archiwalnego!
 44. Możliwość dodania w Aktówce wielu wpisów do ulubionych – jednocześnie!
 45. Możliwość konwersji z CIT-8 (24) na CIT-8 (25)!
 46. Inny sposób scrollowania formularza - można przycisnąć myszkę i przesuwać góra/dół/lewo/prawo, dzięki temu będzie działać scrollowanie także na ekranach dotykowych!
 47. Lepsza obsługa zapisywania podpowiedzi do pól!
 48. Korekta importu z formatu e-Deklaracji - w przypadku np. PIT-11, sprawdzany jest rok i wg tego jest wybierany odpowiedni typ deklaracji!
 49. Lista OPP na dzień 19.03.2018!
 50. Obsługa PFR w module e-pity, korekta wczytywania PIT-38!
 51. Korekta PIT/B - żeby pojawiały się zera na wydruku w przychodach/kosztach, jak zostanie wpisana firma z zerowymi kwotami!


Więcej informacji o JPKomacie na jpk.info.pl >