Zobacz co nowego w fillup?

Udostępnienie przez Ministerstwo Finansów białej listy wiąże się z obowiązkiem weryfikacji każdego kontrahenta deklarującego się jako płatnik VAT.
Biała lista to elektroniczny wykaz wszystkich czynnych podatników VAT, znajdują się w niej informacje dotyczące nazwy, statusu podatnika VAT, a także numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Rozliczenie transakcji zawartych z kontrahentem, który takiej weryfikacji nie przeszedł pomyślnie, wiąże się z poważnymi konsekwencjami.
Podatnicy powinni szczegółowo weryfikować listę za każdym razem, gdy płatność za towar lub usługę przekracza 15.000 zł. Jeśli dokonana zostanie ona na rachunek niezgodny z widniejącym w profilu podatnika na białej liście – wpłacona kwota nie będzie mogła być uznana jako ich koszt podatkowy.

W najnowszej wersji fillUp 5.15 zweryfikujesz automatycznie wszystkich kontrahentów na Białej Liście jednym kliknięciem - tworząc JPK_VAT. Dzięki nowej funkcjonalności JPKomatu każdy użytkownik programu fillUp sprawdzi wszystkie potrzebne dane kontrahenta na etapie przygotowywania dokumentów do rozliczenia VAT, takie jak:

  • statusu VAT kontrahenta na Portalu Podatkowym na dzień dzisiejszy,
  • statusu VAT kontrahenta na dzień wystąpienia transakcji zgodnie z białą listą podatników VAT,
  • zgodności wpisanych danych (nazwa firmy i adres) z bazą GUS

Na koniec weryfikator wygeneruje raport, który pojawi się jako notatka na formularzu, można również zapisać raport w formacie CSV, który umożliwia wyświetlenie danych np. w programie Excel.
Dodatkowo każdego zweryfikowanego pozytywnie kontrahenta można również zapisać do Aktówki w programie fillUp.

Weryfikacji kontrahenta VAT na Białej liście można także dokonać online na stronie (jpk.info.pl) sprawdzając czy na dany dzień był on aktywny oraz nr kont bankowych do niego przypisanych oraz poprawność danych teleadresowych.

Polecamy także poradnik co zrobić jeżeli kontrahent jest nie aktywnym podatnikiem VAT na Białej Liście.

KRS:

Urząd gminy:

ZUS:

Pracownicze:

Inne: