Zobacz co nowego w fillup?

CIT-8 do końca października – czy marca? W 2019 roczne rozliczenia podatkowe CIT składane są w dwóch terminach:

  • standardowym okresie do końca marca 2019 r. lub w terminie trzech miesięcy od daty zakończenia roku obrotowego – dla wszystkich podatników;
  • wydłużonym okresie do końca października 2019 r.

Nowy termin dotyczy jednak tylko tych jednostek, które spełnią łącznie wszystkie poniższe kryteria:

  1. ich rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2017 roku i zakończy się przed dniem 1 lipca 2019 roku;
  2. osiągają wyłącznie dochody zwolnione z CIT (art. 17 ust. 1 ustawy);
  3. nie składają deklaracji lub informacji jako płatnicy podatku PIT - za zatrudnionych lub otrzymujących świadczenia podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wydłużony termin dotyczy m.in. fundacji i stowarzyszeń przeznaczających całość swoich przychodów na działalność statutową oraz podmiotów korzystających w pełni ze zwolnienia z CIT w związku z realizacją określonego celu, które nie posiadają obowiązku rozliczeń PIT osób fizycznych.

Znaczącą zmianą w tym roku jest również konieczność wysłania deklaracji w formie elektronicznej z zastosowaniem podpisu elektronicznego przez wszystkie podmioty, niezależnie od ilości zatrudnionych pracowników.
Wynika to ze zmiany przepisów, a dokładnie art. 45ba ustawy o podatku PIT, na mocy którego podatnicy podatku CIT stracili prawo do zwolnienia z elektronicznej wysyłki deklaracji CIT (o którym mowa w art. 27a ustawy CIT).
Wypełnij i złóż CIT-8 elektronicznie lub przygotuj go dla swoich klientów (wraz z podpisem kwalifikowanym) w Programie fillUp.

Pobierz z fillUp:

ZUS:

Pracownicze:

Urząd Skarbowy:

Pozostałe: