Zobacz co nowego w fillup?

Począwszy od rozliczenia za październik żegnamy się ostatecznie z JPK_VAT i VAT-7/VAT-7K. Zaczyna obowiązywać nowy sposób raportowania podatku VAT w formie pliku JPK_V7.
Najważniejsze zmiany dotyczą połączenia pliku JPK_VAT wraz z VAT-7/VAT-7K, dzięki temu nowy plik składa się z części deklaracyjnej i ewidencyjnej.

Obowiązkowe grupowanie towarów i usług - kody GTU

Nadanie poszczególnym towarom lub usługom kodu GTU i przyporządkowanie do odpowiedniej procedury podatkowej jest obowiązkowe w pliku JPK_V7, ale warto też nadawać te oznaczenia w poszczególnych fakturach. Pozwoli to zautomatyzować tworzenie pliku JPK_V7 oraz sporządzenie książki przychodów i rozchodów za dany miesiąc.

Więcej o kodach GTU

Więcej o procedurach podatkowych

Co będzie z deklaracjami VAT-7 i JPK_VAT?

Po 26.10.2020 będzie można złożyć je wyłącznie jako korekty minionych okresów.

Czy w programie fillup będzie nadal możliwy import plików JPK_VAT z innych programów księgowych i ich konwersja  na JPK_V7?

Jest nie tylko możliwa! Jest również szybka, łatwa i dostępna w ramach zakupionego abonamentu fillup na formularze bazowe!
Po uruchomieniu kreatora JPK_V7 w JPKomacie programu fillup i wczytaniu pliku JPK_VAT do nowego kreatora program samoczynnie przekonwertuje go na nowy plik JPK_V7. Takie rozwiązanie konwersji mamy w standardzie, bez potrzeby ponoszenia dodatkowych kosztów.

czytaj więcej

Jeżeli szukasz więcej informacji o JPK_V7 wejdz na stronę https://jpk.info.pl/jpk-v7/ i dowiedz się wszystkiego o nowym JPK, jeżeli szukasz praktycznego narzędzia do przygotowywania i e-wysyłki JPK_V7 - sprawdź JPKomat fillup.