Zobacz co nowego w fillup?

Wraz z początkiem roku 2021 zapowiadane są znaczące zmiany w rozliczeniu ryczałtowym dla przedsiębiorców. Jedną z najważniejszych będzie podwyższenie limitu korzystania z ryczałtu z 250 tys. euro do 2 mln euro rocznie. Ponadto będzie można zastosować niższą stawkę podatku od stawki obowiązującej na zasadach ogólnych, a nowe przepisy będą dotyczyły większej niż dotychczas ilości branż!

Choć zmiany są nadal w procesie legislacyjnym, my trzymamy cały czas rękę na pulsie i informujemy na bieżąco o aktualnym stanie prawnym na stronach naszych poradników podatkowych.
Wszystko co w tej chwili wiadomo o zapowiadanych zmianach, znajdziesz na stronie: https://www.e-pity.pl/ryczalt-ewidencjonowany-zmiana-od-2021-poradnik-kalkulator/

Październik to pierwszy miesiąc, za który będzie obowiązywać rozliczenie VAT w formie pliku kontrolnego JPK_V7. Poprawne wypełnienie nowego pliku JPK wymaga m.in. oddzielania od numeru VAT kodu kraju sprzedawcy lub nabywcy, wykazania kodów GTU, kodu procedury podatkowej sprzedaży i rodzaju procedury przy nabyciu. Nawet drobne błędy, takie jak literówka w nazwie kontrahenta, numerze identyfikatora podatkowego czy adresie mogą skutkować nałożeniem kary w wysokości 500 zł za każde niedopatrzenie. W uniknięciu takich błędów z pomoże dobre narzędzie, a takim z pewnością jest JPKomat Programu fillup. Usprawni on proces konwersji plików z JPK_VAT na JPK_V7, pozwoli dodać kody GTU, stworzyć KPiR, (planowane jest także - tworzenie ewidencji ryczałtu) oraz uprości przesłanie pliku JPK_V7 do odpowiednich organów. Program czuwa również nad poprawnością wprowadzanych danych.

Poznaj JPKomat fillup

PAMIĘTAJ!
27 października dla pracodawców, którzy zatrudniali 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób zatrudnionych mija termin deklaracji o przystąpieniu lub rezygnacji z przystąpienia pracownika do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Pobierz:

Ostatnio dodane nowe formularze w fillup:

Urząd Skarbowy:

ZUS:

Inne: