Zobacz co nowego w fillup?

W najnowszej wersji Programu fillup 6.11.4 umożliwiliśmy e-wysyłkę druku ”Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych”, w skrócie TW-1. Udostępnienie tej opcji jest następstwem nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, która weszła w życie 1 lipca 2021 r.
Nowelizacja miała na celu usprawnienie egzekwowania należności przez organy państwowe, między innymi przy udziale uspójnienia systemu informatycznego. W praktyce oznacza to sprawniejsze egzekwowanie należności przez jednostki administracyjne.

Więcej

Od dnia 1 września obowiązują również nowe wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych, aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających.

Zmiany, w stosunku do obecnie obowiązujących wzorów, wynikają między innymi ze zmian wprowadzanych z dniem 1 lipca 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320). Zmiany te obejmują wszystkie załączniki do rozporządzenia, stanowiące wzory formularzy zgłoszeń (NIP-2, NIP-7, ZAP-3 i NIP-8).
Wcześniejsze wersje druków nadal obowiązują i będą mogły być stosowane nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r.

Deklaracje akcyzowe z wysyłką do PUESC

W nowej wersji fillup są także dostępne najczęściej stosowane deklaracje akcyzowe, wraz z wysyłką do systemu PUESC (Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych).

Poniżej przedstawiamy listę dodanych przez nas nowych formularzy:

Urząd Skarbowy:

ZUS:

Firmowe:

Pracownicze:

Inne: