Zobacz co nowego w fillup?

Opublikowaliśmy kolejne bazy formularzy (o numerach 97, 98 i 99) z aż 65 nowymi drukami.
W aktualnej bazie znalazły się m.in. formularz VAT-7 (12) z wysyłką e-deklaracji (starsza wersja tego formularza, ale aktualna jeszcze do końca 2013 roku), druki odpisów z rejestru zastawów (Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu w rejestrze zastawów, Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu i przedmiotu w rejestrze zastawów, Wniosek o podanie numeru pozycji rejestru zastawów, Wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów) oraz nowe formularze z sekcji ZUS (Pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Kwestionariusz oceny stanu zdrowia). W bazie pojawiła się także zupełnie nowa sekcja druków – "KRUS", a w niej formularze Zeznanie świadka i Zaświadczenie o stanie zdrowia (kolejne druki z tej sekcji znajdą się w następnej wersji bazy) oraz 52 nowe druki umów.

Pełna lista nowych formularzy:

 1. DW-1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu w rejestrze zastawów
 2. DW-2 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu i przedmiotu w rejestrze zastawów
 3. DW-3 Wniosek o podanie numeru pozycji rejestru zastawów
 4. DW-4 Wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów
 5. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 6. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły
 7. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej
 8. Rezygnacja z wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej podstawowej opieki
 9. VAT-7 (12) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
 10. ZUS PEL Pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 11. ZUS N-36 Kwestionariusz Oceny stanu Zdrowia
 12. KRUS SR-9 Zeznanie świadka
 13. KRUS N-14 Zaświadczenie o stanie zdrowia
 14. Załącznik nr 1 do umowy dzierżawy lokalu - Protokół zdawczo-odbiorczy
 15. Załącznik nr 2 do umowy dzierżawy lokalu - Protokół zdawczo odbiorczy
 16. Aneks do umowy najmu
 17. Informacja o sporządzeniu remanentu
 18. Ugoda prywatna
 19. Umowa dostawy
 20. Załącznik nr 1 do umowy dostawy
 21. Umowa najmu / dzierżawy
 22. Załącznik nr 1 do umowy najmu / dzierżawy - protokół zdawczo odbiorczy
 23. Załącznik nr 2 do umowy najmu / dzierżawy - protokół zdawczo odbiorczy
 24. Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym
 25. Umowa o roboty budowlane
 26. Zakres i harmonogram zleconych robót budowlanych - załącznik nr 1 do umowy o roboty budowlane
 27. Warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywania robót budowlanych - załącznik nr 2 do umowy o roboty budowlane
 28. Umowa o współpracy / barterowa
 29. Umowa poręczenia
 30. Umowa przewozu
 31. Zażalenie na postanowienie
 32. Umowa sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)
 33. Umowa zamiany
 34. Ustanowienie użytkowania
 35. Załącznik nr 1 do umowy ustanowienia użytkowania
 36. Załącznik nr 2 do umowy ustanowienia użytkowania
 37. Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku/zaległości podatkowej
 38. Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego
 39. Wniosek o wydanie odpisu wyroku z uzasadnieniem
 40. Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego
 41. Umowa spółki jawnej
 42. Umowa agencyjna
 43. Umowa Partnerska
 44. Wypowiedzenie Umowy Abonenckiej UPC
 45. Informacja o sporządzeniu spisu z natury w związku z likwidacją działalności
 46. Odstąpienie od umowy o dzieło - wypowiedzenie
 47. Pismo przewodnie – rezygnacja ze zwolnienia z podatku VAT
 48. Rozwiązanie umowy Cyfra Plus
 49. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz jego doręczenie
 50. Umowa przelewu wierzytelności
 51. Umowa dzierżawy urządzenia
 52. Załącznik nr 1 do umowy dzierżawy urządzenia - protokół zdawczo odbiorczy
 53. Załącznik nr 2 do umowy dzierżawy urządzenia - protokół zdawczo odbiorczy
 54. Umowa najmu garażu
 55. Załącznik nr 1 do umowy najmu garażu - protokół zdawczo odbiorczy
 56. Załącznik nr 2 do umowy najmu garażu - protokół zdawczo odbiorczy
 57. Upoważnienie - pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia
 58. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej w podatku od darowizny
 59. Upoważnienie – pełnomocnictwo do złożenia dokumentów
 60. Wniosek o rozłożenie grzywny na raty
 61. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku
 62. Wypowiedzenie Umowy Cyfrowy Polsat
 63. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Neostrada TP
 64. Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy – pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki
 65. Umowa o pracę na czas określony (Agencja pracy tymczasowej)