Zobacz co nowego w fillup?

(21.05.2013)

W programie fillUp można już wypełnić deklaracje śmieciowe. W tej chwili dostępne są wzory formularzy dla Poznania (i Aglomeracji: Buk, Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Suchy Las i Swarzędz), Warszawy (D-M, A-M, D-N, A-N, A-ZJ, D-ZJ, A-ZW, D-ZW), Kielc (deklaracja i załącznik karta nieruchomości), Gdańska (DO-1, DO-2, DO-3, załączniki WL i oświadczenie), Bydgoszczy (DO-1, DO-2, DO-3), Katowic, Lublina (deklaracja i załącznik), Krakowa (DW, DW-A, DJ, DJ-A, DM, DM-A, DB, DB-A), Wrocławia (DWOOK-Wr, ILW-WR), Rzeszowa (DO-1 Rz, ZN-1 Rz, ZN-1/A Rz)Gorzowa Wlkp., Łodzi (DO-1, DO-2, oświadczenie), Olsztyna (2 deklaracje: nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe), Szczecina (DOP-1, DOP-2, ZOP-2)Torunia, Opola (DOGO-1 i ZOGO-1) oraz Zielonej Góry (Miasto i Gmina Zielona Góra, Gminy Czerwieńsk i Świdnica).

Do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające daną nieruchomością.

W zależności od miasta/gminy są różne wzory deklaracji dla różnych podmiotów będących właścicielem bądź zarządcą nieruchomości, czasami osobne wzory dla nieruchomości, na których zamieszkują  lub nie zamieszkują mieszkańcy, osobne dla właścicieli firm oraz dla właścicieli mieszkańców.

Wypełnioną deklarację można złożyć osobiście w urzędzie miasta, przesłać pocztą, wypełnić online (podpisać i wysłać z podpisem elektronicznym) lub wysłać przez ePUAP (jeśli ktoś posiada swój profil zaufany).

Niestety nie ma jednego ogólnopolskiego wzoru deklaracji "śmieciowej", ani terminu ich składania. Większość gmin stworzyła indywidualne wzory i ustaliła swoje odrębne terminy. W niektórych miastach termin składania deklaracji minął 31 marca (Kielce), 30 kwietnia (Kraków, Olsztyn, Toruń), 15 maja (Łódź), w innych jest jeszcze na to czas do:  24 maja (Gorzów Wlkp.), 31 maja (Warszawa, Lublin, Zielona Góra, Gdańsk), 3 czerwca (Poznań), 15 czerwca (Szczecin), 20 czerwca (Rzeszów).

Najwięcej deklaracji (aż 8 wzorów!) mają największe miasta: Warszawa (4 deklaracje D-M, D-N, D-ZW, D-ZJ oraz 4 załączniki A-M, A-N, A-ZW, A-ZJ) i Kraków (DJ, DM, DW, DB oraz załączniki DJ-A, DM-A, DW-A, DB-A), po 3 wzory ma Gdańsk oraz Bydgoszcz (DO-1, DO-2, DO-3 plus załączniki), mniejsze miasta mają po 2 lub 1 wzorze deklaracji.

Każde miasto wojewódzkie opracowało oddzielnie swoje wzory deklaracji, jednak w przypadku niektórych miast jak np. Poznań, Gorzów czy Zielona Góra utworzyły się międzygminne lub gminne związki dla gminy miasta i kilku gmin sąsiadujących i opracowane wspólne wzory deklaracji.

W programie fillUp można też wygodnie wypełnić i wydrukować wzór wypowiedzenia umowy o świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych (wywozu śmieci), dotychczasowemu dostawcy usług.