Zobacz co nowego w fillup?

Opublikowaliśmy wersję 1.1.7 programu fillUp oraz bazę formularzy nr 110. W aplikacji jest już dostępnych ponad 1400 druków, w tym wszystkie nowe formularze PIT, które weszły w życie wraz z ogłoszonym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2013 poz. 1054) http://isap.sejm.gov.pl i zastąpiły wzory z dwóch rozporządzeń Ministra Finansów Dz.U. 2011 Nr 252, poz. 1514 oraz Dz.U. 2012, poz. 355. Nowe formularze stosuje się do rozliczania przychodów, dochodów/strat uzyskanych/poniesionych od dnia 1 stycznia 2013  r.
Płatnicy podatku PIT mogą szybko wypełnić deklaracje PIT-11, PIT-4R, PIT-8C za 2013 rok na aktywnym formularzu lub przy użyciu dostępnego w programie kreatora.
Opracowaliśmy również nowe wzory dokumentów dostawy wg. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. 2013 poz. 1108).
Zapraszamy także na nasz nowy serwis www.cit-8.pl, gdzie można znaleźć szereg poradników dotyczących zamknięcia roku podatkowego, odliczeń w CIT oraz przykładowe deklaracje CIT-8 i CIT-8/O.

Wykaz nowych formularzy w programie fillUp: