Zobacz co nowego w fillup?

W najnowszej wersji fillUp 1.1.6 udostępniliśmy praktyczne kreatory deklaracji PIT-5, PIT-5L, PIT-11, PIT-40, PIT-4R i PIT-8C oraz szereg nowych druków, m.in. wnioski o pozwolenie na budowę, faktury korygujące, umowę przedwstępną sprzedaży, nowe wzory formularzy PIT-11 i PIT-R (za rok 2013) czy nowe dokumenty w kategorii ZUS.

Co prawda nie ma już wymogu składania PIT-5 oraz PIT-5L w US, ale nasz kreator pozwala na szybkie wyliczenie należnej zaliczki do zapłaty za dany miesiąc. Kreator przenosi dane z deklaracji z poprzednich miesięcy, podpowiada składki, ZUS itp.

Udostępniliśmy również nowe kreatory dla płatników podatku PIT wystawiających deklaracje PIT-11, PIT-40, PIT-4R oraz PIT-8C.

W nowej wersji programu uprościliśmy okno importu w przypadku ładowania pojedynczych formularzy oraz dodaliśmy opcję powrotu z aktywnego formularza do kreatora, jeśli dany formularz był wypełniony przez kreator. Pozwala to na edycję danych w kreatorze i ponownie przejście do podglądu wypełnionego formularza. Poprawione zostały także ustawienia formularzy archiwalnych.

Nowe formularze i zmiany w bazie formularzy nr 105:

 1. Dodano nowe formularze faktur i pro formy:
 2. Poprawiono opisy formularzy archiwalnych.
 3. Opracowano nowe formularze pozwolenia na budowę i rozbiórkę, które weszły w życie wraz z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. (Dz. U. 2013.1013).
  Nowe druki:
 4. Załącznik do wniosku VZM-1:  Zawiadomienie o złożeniu wniosku o  zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych,
 5. Nowy Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, który wszedł w życie wraz z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. (poz. 789),
 6. Nowe druki ZUS:
 7. Nowe druki typu umowa:

Nowe formularze i zmiany w bazie formularzy nr 107:

 1. Nowe wzory deklaracji PIT-11(20) i PIT-R(16) obowiązujące do rozliczeń za rok podatkowy 2013 wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 1054)
 2. Nowe druki załączników do formularzy pozwoleń na budowę:
 3. Nowe formularze ZUS: