Zobacz co nowego w fillup?

Opublikowaliśmy nową bazę formularzy (nr 88) programu fillUp. Wśród nowych druków znajdziecie m.in. dużo nowych umów (m.in. Umowa najmu samochodu, Umowa najmu stanowiska garażowego, Umowa o zakazie konkurencji).

Ciekawym formularzem specjalistycznym dedykowanym dla zarządów Organizacji Pożytku Publicznego jest roczne sprawozdanie merytoryczne dla Organizacji Pożytku Publicznego w wersji uproszczonej i pełnej (Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego, Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego). Zarządy stowarzyszeń i fundacji uprawnionych do pozyskiwania 1% podatku mają obowiązek składać takie sprawozdania dwa razy w roku – do 15 lipca oraz do 31 grudnia.

W bazie pojawiły się także formularze zgłoszenia roszczenia gwarancji ubezpieczeniowych turystycznych, które mogą okazać się pomocne dla klientów, którzy mieli pecha wybierając touroperatora na tegoroczne wakacje. Druki te dostępne są dla klientów biur Alba Tour Polska Sp. z o.o., Africano Travel Ahmed Soliman oraz GTI TRAVEL POLAND Sp. z o.o. Mamy nadzieję, że lista biur, które popsują klientom wakacje nie będzie się już wydłużała, ale – jeśli będzie – formularze adresowane dla kolejnych „upadających” biur będą pojawiać się w bazie sukcesywnie.

Publikując nową bazę formularzy wprowadziliśmy też wiele poprawek do wcześniejszych druków.
Drukiem, na który chcemy zwrócić szczególną uwagę jest formularz wniosku o podwyżkę. Zachęcamy do jego składania i życzymy pozytywnej odpowiedzi od pracodawcy :).

 

Lista formularzy:

 1. UoNSG-zal2 Załącznik nr 2 do umowy najmu miejsca garażowego - protokół zdawczo odbiorczy
 2. TES Testament
 3. UoNSG-zal1 Załącznik nr 1 do umowy najmu miejsca garażowego - protokół zdawczo odbiorczy
 4. UNU Umowa najmu urządzenia
 5. UNU-zal2 Załącznik nr 2 do umowy najmu urządzenia - protokół zdawczo odbiorczy
 6. UNU-zal1 Załącznik nr 1 do umowy najmu urządzenia - protokół zdawczo odbiorczy
 7. UNS-zal2 Załącznik nr 2 do umowy najmu samochodu - protokół zdawczo odbiorczy
 8. UNS-zal1 Załącznik nr 1 do umowy najmu samochodu - protokół zdawczo odbiorczy
 9. WoPod Wniosek o podwyżkę
 10. UNS Umowa najmu samochodu
 11. UoNSG Umowa najmu stanowiska garażowego
 12. UoZKT Umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania i po ustaniu stosunku pracy
 13. UoZK Umowa o zakazie konkurencji
 14. ODUS Odwołanie od decyzji Urzędu Skarbowego
 15. OP Odwołanie pełnomocnictwa
 16. RUSMDOPP Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego
 17. RSMDOPP Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego
 18. WoRWP Wniosek o rejestrację/rejestrację czasową/wyrejestrowanie pojazdu
 19. ESprz Ewidencja sprzedaży prowadzonej przez podatników zwolnionych podmiotowo z VAT
 20. FZR-GTI Formularz zgłoszenia roszczenia z gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej - GTI TRAVEL POLAND Sp. z o.o.
 21. FZR-ATAS Formularz zgłoszenia roszczenia z gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej - Africano Travel Ahmed Soliman
 22. FZR-AT Formularz zgłoszenia roszczenia z gwarancji ubezpieczeniowych turystycznych - Alba Tour Polska Sp. z o.o.
 23. OoSRMD-A Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego