Zobacz co nowego w fillup?

Opublikowaliśmy najnowsze bazy formularzy programu fillUp nr 111-114. Z najnowszych druków: opracowaliśmy wzory formularzy ZUS obowiązujące od 1 listopada, najczęściej używane nowe miesięczne formularze GUS, druki dobrowolnego ubezpieczenia w NFZ, formularze wniosków o urlop wychowawczy i nowe umowy. Wsłuchując się Państwa sugestie poprawiliśmy także formularze faktur, ksiąg wieczystych oraz dodaliśmy druki związane z rozliczaniem delegacji zagranicznej i stary wzór faktury VAT sprzed 1 stycznia 2013 r.

Z ciekawostek - nasza baza formularzy wzbogaciła się o 15 format daty (na nowych ZUS-ach format mmrrrr), ale mamy wrażenie, że to nie jest ostatnie słowo naszych urzędników.

Poniżej szczegółowe informacje o nowościach.

  1. Nowe formularze ZUS - obowiązujące od 1 listopada 2013 r. (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. - Dz.U. 2013 poz. 1101)
  2. Nowe formularze GUS miesięczne  - obowiązujące od 30.10.2013r. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych na rok 2013 - Dz.U. 2013 poz. 1223)
  3. Nowy wzór wniosku o urlop wychowawczy i załączniki wg nowego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego.
  4. Nowe formularze NFZ wg Zarządzenia Nr 52/2013/DSS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 września 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, stosowanych w Narodowym Funduszu Zdrowia.
  5. Formularze delegacji zagranicznej:
  6. Poprawiliśmy formularze faktur oraz opracowaliśmy formularz starej faktury VAT sprzed 1 stycznia 2013 r. pod nazwą:
  7. Wprowadziliśmy poprawki w formularzach Ksiąg Wieczystych i najczęściej używanych formularzach KRS.
  8. Opracowaliśmy 21 nowych umów: