Zobacz co nowego w fillup?

Tylko do końca lutego płatnicy mają czas na dostarczenie PIT-11 dla swoich pracowników.

Do 28 lutego 2023 r. należy przygotować i przekazać podpisany elektronicznie lub w sposób tradycyjny formularze PIT‑11, PIT‑8C i IFT-1R do osób zatrudnionych i pobierających świadczenia lub wynagrodzenia. Korzystać należy przy tym z druków obowiązujących w 2023 r., znajdziesz je w Programie fillup. Pamiętaj, koniecznie zadbaj o posiadanie potwierdzenia, że dokumenty trafiły do rąk Twoich pracowników.

Sprawdź Twój e-PIT w Programie e-pity i fillup!

Gorący sezon rozliczeń PIT trwa! Jak co roku, poza rozliczeniem wszystkich najpopularniejszych deklaracji Programy e-pity® 2022 i fillup formalności wypełnione umożliwiają wczytanie danych z usługi Twój e-PIT, czyli z wstępnie przygotowanej deklaracji PIT przygotowanej przez Ministerstwo Finansów.

Koniecznie sprawdź swoją wstępnie przygotowaną deklarację w usłudze Twój e-PIT przed automatycznym zatwierdzeniem jej przez ministerstwo w dniu 2 maja 2023 r. Nowy Polski Ład 2.0 (zwany też pod nazwą Niskie Podatki) wprowadził wiele zmian, które mogą wpłynąć na ostateczny kształt Twojego rozliczenia.

W tym roku pojawiły się nowe ulgi i odliczenia, z których można skorzystać, a przez zmianę skali podatkowej z 17% na 12% zwrot podatku może czasem wynieść nawet kilka tysięcy złotych, np. w przypadku PIT rozliczonego wspólnie z małżonkiem rodziny wielodzietnej. Dane dotyczące ulg i odliczeń podatnik musi jednak uzupełnić samodzielnie. Należy zwrócić szczególną uwagę na to jak została wyliczona ulga z tytułu wychowania dzieci.

"Wstępnie przygotowane rozliczenie roczne, tzw. Twój e-PIT, nie uwzględnia możliwości zwrotu do kwoty zapłaconych składek automatycznie, co w efekcie może prowadzić do pominięcia niewykorzystanej kwoty ulgi. Twój e-PIT przy pierwotnej kalkulacji uwzględnia tylko tę część ulgi, która obniża podatek do zera" – zwróciła uwagę nasza ekspertka Monika Piątkowska.

Twój e-PIT na stronie MF nie uwzględni sam twoich darowizn np. darowizny osocza i krwi, nie uwzględni również ulgi na dziecko pełnoletnie, które nadal się uczy lub niewykorzystanej kwoty ulgi na dzieci (tzw. dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci), w przypadku tych deklaracji PIT, w których jest zerowa lub bardzo niska podstawa opodatkowania. Wszystkie te elementy mają wpływ na ostateczną poprawność wyliczenia wysokości Twojego podatku, a także wysokości ewentualnego zwrotu z PIT lub kwoty do zapłaty podatku.

Minimalna składka zdrowotna od stycznia 2023 r.

W 2023 roku wysokość składki zdrowotnej wylicza się w zależności od wybranej formy opodatkowania.

W przypadku przedsiębiorców, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) i liniowo, składka zdrowotna ustalana jest w ciągu roku składkowego tj. od 1 lutego danego roku, do końca stycznia roku następnego. Zatem minimalna składka za styczeń 2023 roku wyniesie 270,90 zł, natomiast od lutego 2023 roku składka wynosić będzie 314,10 zł.

W przypadku ryczałtu, wysokość składki zdrowotnej uzależniona jest od dwóch czynników tj. osiągniętych przychodów oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedzającego rok składkowy. Rok składkowy dla podatników rozliczających się w formie ryczałtu liczony jest od 1 stycznia do 31 grudnia.

Osoby korzystające z opodatkowania w postaci karty podatkowej naliczają składkę w wysokości 9% od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Rok składkowy dla podatników rozliczających się kartą podatkową liczony jest od 1 stycznia do 31 grudnia. Zatem, miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 roku przy tej formie opodatkowania wyniesie 314,10 zł.

Niezbędne druki znajdziesz w Programie fillup:

  • ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa
  • ZUS DRA cz.II - deklaracja rozliczeniowa cz. II
  • ZUS RCA - imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach
  • ZUS RCA cz.II - imienny raport