Zobacz co nowego w fillup?

Lipiec, to między innymi czas walnych zgromadzeń w spółkach oraz wysyłka zatwierdzonych e-Sprawozdań Finansowych.

Termin złożenia zatwierdzonego na walnym zgromadzeniu e-Sprawozdania Finansowego
Do 15 lipca jednostki, które są wpisane do systemu KRS mają czas na wysyłkę zatwierdzonych Sprawozdań Finansowych. Końcowy termin przypada w sobotę, wysyłki należy dokonać najpóźniej w tym dniu (termin nie przesuwa się na poniedziałek 17 lipca).
Jeżeli potrzebujesz porady jak e-podpisać i wysłać e-Sprawozdanie Finansowe w programie fillup, skorzystaj z naszej strony FAQ

Wyższe limity podatkowe przy spadkach i darowiznach

Lipiec br. jest też miesiącem, w którym wzrosły prawie czterokrotnie limity kwot, od których nie trzeba już płacić podatku od spadków i darowizn, bez składania jakichkolwiek zawiadomień. Podwyższone od 1 lipca wartości zwolnień podatkowych stosuje się do sumy kwot otrzymanych przez okres 5 lat wstecz. Pojawił się jednak problem ‑ skoro nowe wyższe kwoty zwolnień należy liczyć za okres 5 letni, czyli sprzed wprowadzenia nowelizacji przepisów, to może się okazać, że limity dotyczą wyłącznie kwot otrzymanych po 30 czerwca.

Czytaj także: Limity kwot wolnych od podatku od spadków i darowizn wyższe, kłopot z ich zastosowaniem »

Aktualne wersje formularzy SD-Z2 i SD-3 są dostępne w Programie fillup.

Wprowadzenie zmian w limitach przy darowiznach i spadkach, spowodowało również zmiany w zwolnieniach z podatku od czynności cywilnoprawnych. Od 1 lipca w mniejszej niż do tej pory liczbie przypadków konieczne będzie przekazywanie do organów podatkowych deklaracji PCC-3 lub PCC-4.

Aktualne wersje formularzy PCC-3 i PCC-4 również są dostępne w Programie fillup.

Poniżej przedstawiamy listę dodanych przez nas w ostatnim czasie nowych formularzy:

Urząd Skarbowy:

PIT-4R (12) (2023) Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

VAT-14 (4) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

WIS-W (2) Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego status podatnika podatku od towarów i usług (VAT)

ZUS:

ZUS E 207 Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej

ZUS PEL-Z Załącznik do pełnomocnictwa

ZUS ZAS-24 Zaświadczenie o okresach wypłacanego/ przysługującego zasiłku macierzyńskiego

ZUS Z-3a Zaświadczenie płatnika składek - wersja papierowa

PFRON:

PFRON DEK-1-0 Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PFRON DEK-W Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PFRON INF-1 Informacja miesięczna o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Inne:

Świadectwo pracy

Wniosek o świadczenie pracy w trybie pracy zdalnej - okazjonalnej

KON-W (7) Imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej