Zobacz co nowego w fillup?

Opublikowaliśmy nową wersję programu fillUp (1.1.5) oraz nowe bazy formularzy (nr 101-104).
Najważniejsze nowe funkcjonalności: pokazywanie załączników jako zakładki do głównego formularza, poprawiony zapis formularza z możliwością zmiany jego nazwy oraz usprawnione eksportowanie i drukowanie wielu formularzy jednocześnie.

 Więcej szczegółów znajdziecie Państwo tutaj.

W aktualnej bazie druków pojawiło się 17 nowych formularzy, w tym często poszukiwane przez użytkowników: umowa sprzedaży garażuZUS ZPA Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, KRUS SR-20 Wniosek o emeryturę, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy oraz KRUS E 207 Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej.