Zobacz co nowego w fillup?

Minister Finansów podpisał Rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. 18 marca rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw (Dz.U.2022.639) i obowiązuje od 19 marca 2022 r.

Zgodnie z treścią rozporządzenia terminy na złożenie deklaracji rocznych dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych przedłużono do 30 czerwca 2022 r. Dotyczy to tych podmiotów, których rok podatkowy zakończył się od 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r. Dłuższy termin obejmuje także zapłatę podatku za 2021 r..

Wydłużenie terminów dotyczy wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym także opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek. Do 30 czerwca przesunięto także termin na złożenie deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E). Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy powstali poprzez przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki osobowej w spółkę – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (spółkę z o.o., spółkę akcyjną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę jawną – jeśli nie złożono informacji o wspólnikach), których pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek rozpoczął się w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 1 marca 2022 r. mają także możliwość złożenia z opóźnieniem informacji o przychodach, kosztach oraz dochodach z przekształcenia a także zapłaty podatku od takiego dochodu, wymaganych przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.