Usługa Dysku fillup z e-skrzynką jest dostępna tylko w wersji 6.0 beta fillup do pobrania na komputer.

Jestem właścielem abonamentu (posiadam abonament) oraz znam hasło do konto.fillup.pl

Po uruchomieniu programu, należy kliknąć w baner (1).

A następnie w okienku, które się pojawi, przycisk 'Zaloguj się' (2).

i kolejno 'Zaloguj w przeglądarce' (3)

Powinna otworzyć się przeglądarka, w której należy wypełnić formularz logowania (4) i kliknąć przycisk 'Zaloguj się' (5)

Po zalogowaniu powinien pojawić się następujący ekran. Jeżeli program jest uruchomiony, nie trzeba klikać przycisku 'Przejdź do fillup', wystarczy zamknąć lub zminimalizować przeglądarkę.

Po przejściu do programu fillup, będzie można utworzyć i udostępnić pierwszą e-skrzynkę. 

Należy kliknąć 'Utwórz nowy profil Klienta na Dysku fillup' (6), a następnie wpisać NIP klienta oraz nazwę profilu (7). Po wypełnieniu tych pól, zostaniemy poproszeni jeszcze o e-mail klienta oraz będziemy mieli możliwość wpisania krótkiej wiadomości. 

Po utworzeniu i udostępnieniu pierwszego profilu, można przejść do e-skrzynki. 
Należy wybrać z menu opcję 'e-Skrzynka' (8).

A następnie kliknąć przycisk 'Przejdź do Dysku fillup' (9).

 Jestem właścicielem abonamentu (posiadam abonament), ale nie znam hasła do konto.fillup.pl

Po uruchomieniu programu należy kliknąć w baner (1).

W oknie, które się pojawi wybrać przycisk 'Ustaw nowe hasło' (2).

Po kliknięciu tego przycisku, pojawi się komunikat, w którym należy potwierdzić, że chce się zresetować hasło. Po potwierdzeniu wyświetli się informacja, że na dany mail została wysłana wiadomość z linkiem umożliwiającym ustawienie nowego hasła.

Należy zalogować się na swoją skrzynkę pocztową i kliknąć przycisk 'Ustaw nowe hasło'.

 

Przycisk przekieruje na stronę, gdzie można ustawić nowe hasło. Po ustawieniu nowego hasła, użytkownik jest automatycznie logowany do konta fillup. Jeżeli program fillup jest uruchomiony, nie trzeba klikać przycisku “Wróć do fillup”, wystarczy zminimalizować przeglądarkę lub ją zamknąć.

Nie jestem właścicielem abonamentu i chcę poprosić o dostęp

Należy uruchomić program fillup, kliknąć w baner (1).

 

A następnie poprosić o dostęp do abonamentu klikając przycisk 'Poproś o dostęp' (2).

 

W oknie, które się pojawi, należy wpisać swoje imię oraz adres e-mail. Po uzupełnieniu tych danych i kliknięciu przycisku 'Wyślij prośbę', właściciel abonamentu otrzyma e-mail z prośbą o dopisanie do abonamentu.

Po tym jak właściciel abonamentu doda użytkownika do abonamentu, użytkownik zostanie o tym powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail.

Jestem właścicielem abonamentu i otrzymałem prośbę o dodanie użytkownika do konta fillup

 Po otrzymaniu wiadomości z prośbą o dodanie do konta fillup, należy zalogować się do konta fillup i postępować zgodnie z instrukcją.