Jeżeli klient doda pliki do e-skrzynki, można je pobrać z poziomu programu fillup. Jeżeli klient załadował pliki a nie są one widoczne, można odświeżyć widok klikając w nazwę profilu (1) a następnie przycisk odśwież (2).

 

Dane mogą zostać pobrane, należy zaznaczyć (3) dokumenty, które chce się pobrać na dysk swojego komputera, a następnie kliknąć przycisk “Pobierz” (4).  

Dokumenty można też etykietować. Żeby przydzielić etykietę dla danego dokumentu, należy zaznaczyć jeden (lub więcej dokumentów) (5), a następnie kliknąć przycisk etykieta (6) z górnego menu. Po wybraniu etykiety zostanie ona przydzielona do pliku (plików) (7).  

 Etykiety nie są widoczne w e-skrzynce dla klienta.