Żeby udostępnić profil użytkownikowi, należy uruchomić program fillup i ustawić zapis danych na Dysk fillup.  

Pierwszym krokiem jest kliknięcie nazwy profilu w prawym górnym rogu programu (1).

 

A następnie przycisku “Udostępnij” (2). Po wybraniu pokaże się okno, w którym będzie widoczne, komu udostępniony został profil oraz przycisk zapraszania nowych osób do współdzielenia profilu (3).  

Po jego wybraniu pokaże się okno, gdzie należy zaznaczyć opcję 'Udostępnij e-klientom aplikację e-skrzynka na Dysku fillup (4). W kolejnych polach, należy wpisać adres e-mail klienta oraz opcjonalnie można wpisać wiadomość, która będzie widoczna w mailu z zaproszeniem do dysku (5). 

 Po wypełnieniu pola z mailem, należy kliknąć przycisk “Udostępnij” (6). Jeżeli użytkownik posiada konto w konto.fillup.pl, zostanie przypięty do konta i może zacząć udostępniać pliki. W przeciwnym przypadku do klienta zostanie wysłana wiadomość, w której zostanie poproszony o założeniu konta.

Po udostępnieniu, widać będzie komu został udostępniony profil (7), widoczny będzie również status oraz opcja odpięcia użytkownika (8). Jeżeli klient jest nieaktywny, oznacza to, że nie założył konta na konto.fillup.pl. Nie jest to wskazanie, czy klient jest obecnie przy komputerze i używa dysku (tzw. bycie on-line).