Po wygenerowaniu tokenu KSeF i zalogowaniu się w aplikacji firmly, należy przejść do zakładki KSeF (nowość) [17] lub Ustawienia -> Ustawienia profilu (sekcja Połączenie z systemem KSeF). Jeżeli użytkownik posiada profil, należy wybrać przycisk Połącz z KSeF [18].

W oknie, które się pojawi, należy wybrać przycisk Wprowadź token ręcznie [19], ale  można też przejść przez kreator [20].

W drugim kroku, należy wkleić / wpisać swój token KSeF w odpowiednie pole [21], a następnie kliknąć przycisk Zapisz token [22].

Po poprawnym podłączeniu, aplikacja wyświetli informację, że profil jest połączony z KSeF [23] [24].