Jeżeli chcesz unieważnić token KSeF, tym samym cofając uprawnienia, które zostały nadane podczas jego generowania, należy po zalogowaniu się na stronie KSeF rozwinąć listę Tokeny [12], a następnie wybrać sekcję Lista tokenów [13]. Po wybraniu i zaznaczeniu pola [14] obok nazwy tokenu, który ma zostać unieważniony należy kliknąć przycisk Unieważnij [15].

 Po kliknięciu przycisku Unieważnij [15], pojawi się komunikat, gdzie trzeba potwierdzić chęć unieważnienia tokenu [16].