W celu usunięcia / odpięcia tokenu KSeF z aplikacji firmly, należy przejść do zakładki KSeF (nowość) [38] lub Ustawienia -> Ustawienia profilu (sekcja Połączenie z systemem KSeF). Następnie należy kliknąć przycisk Anuluj połączenie [39].  

Token KSeF zostanie usunięty tylko z aplikacji firmly. Żeby unieważnić token, należy zalogować się w systemie KSeF.

Jak unieważnić token.

Po wykonanej akcji, pojawi się informacja o braku połączenia z KSeF [40], a także wyświetli się odpowiedni komunikat [41].