Program fillup
aktualizacje i zmiany

  • Poprawa obsługi backupów i serwisu dla bazy SQLITE z WAL
  • Poprawa zapisu ustawień bazy premiumDB