Program fillup
aktualizacje i zmiany

2022-08-19 | fillup online 6.9.3

  • poprawa pola radio w kreatorach
  • poprawa pola w danych firmy
  • poprawa linku 'otwórz fillup desktop' dla IOs
  • poprawa ładowania formularza
  • poprawa pola z numerem dowodu lub paszportu