Program fillup
aktualizacje i zmiany

  • Wprowadzenie ogólnych ulepszeń i drobnych poprawek w celu optymalizacji programu
  • Aktualizacja druków z zakresu ZUS oraz PFRON
  • Udostępnienie pozostałych nowych formularzy, w tym: z nowym drukiem CIT-8AB z załącznikami i wysyłką e-Deklaracji
  • Wprowadzenie małych poprawek stabilizujących program