Program fillup
aktualizacje i zmiany

  • poprawa błędu - przepisanie danych po zalogowaniu
  • poprawa zapisu tymczasowo formularza
  • poprawa wyświetlania elementów graficznych aplikacji 
  • poprawa wyświetlania komunikatu o końcu abonamentu
  • poprawa działania przycisku rozwijanego menu
  • poprawa - przechodzenie TAB między polami subdfield 
  • poprawa działania odświeżania kwot między załącznikiem a CIT-8