Program fillup
aktualizacje i zmiany

  • dodanie modułu e-faktury do interfejsu 
  • wydzielenie modułu e-faktur 
  • refaktor pól w edytorach faktur i kosztów
  • poprawki wizualne edytorów