Zobacz co nowego w fillup?

 

Opublikowaliśmy aplikację fillUp w wersji 3.0. Teraz za pomocą programu można wysłać dowolny e-formularz do ponad 20.000 urzędów i jednostek publicznych, wystawić fakturę lub rachunek przy użyciu wygodnego kreatora i do każdego dokumentu dołączyć dowolny załącznik. 

e-wysyłka dokumentów do ponad 20 tys. urzędów – to może być proste

Najnowsza odsłona fillUpa (3.0) to pierwsza polska aplikacja umożliwiająca proste wysłanie dowolnego pisma drogą elektroniczną do wszystkich instytucji funkcjonujących w ramach Elektronicznych Skrzynek Podawczych (ESP) systemu ePUAP. Obsługa wysyłki jest wygodna i intuicyjna, a użytkownik aplikacji może skorzystać z bazy dostępnych w programie ponad 1900 wzorów druków, w tym wszystkich najpopularniejszych pism, wniosków, umów i formularzy urzędowych.

Jak to działa? W pierwszym kroku, z panelu aplikacji fillUp, logujemy się  do systemu ePUAP. Urząd lub inny podmiot publiczny, do którego chcemy wysłać pismo wybieramy za pomocą wyszukiwarki z dostępnej książki adresowej obejmującej ponad 20 tysięcy elektronicznych skrzynek podawczych. Następnie określamy rodzaj sprawy, tytuł oraz treść pisma. Po uzupełnieniu wszystkich kroków wystarczy kliknąć „Podpisz i wyślij”. Jeśli chcemy wysłać oficjalny formularz lub druk urzędowy – można go odszukać i od razu wypełnić w programie, ale za pomocą aplikacji wyślemy także pismo przygotowane samodzielnie, a do korespondencji załączymy – jeśli potrzeba – własny dokument z komputera w formie worda, pdf-a, a nawet skanu.

Składając wniosek zaznaczamy czy korespondencję w danej sprawie chcemy dalej prowadzić w formie elektronicznej czy też oczekujemy odpowiedzi w postaci tradycyjnej przesyłki pocztowej. Potwierdzeniem złożenia dokumentu jest Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które otrzymujemy na poziomie aplikacji. Taka korespondencja jest równoznaczna ze złożeniem pisma osobiście w urzędzie lub przesłania go pocztą tradycyjną.
(Opis działania obsługi ESP w programie fillUp >)
 

Wygodny kreator faktury oraz rachunku

Z kolei nowy kreator do faktur i rachunków umożliwia szybkie i wygodne wystawianie faktur VAT, Proforma oraz faktur bez VAT (rachunków). Program przechowuje dane sprzedawcy i kontrahentów, pozwala na wybór formy numeracji dokumentów czy definiowanie listy produktów. Wypełnioną fakturę możemy wydrukować albo wysłać w formie pdf-a na adres e-mail odbiorcy.
(Jak wygodnie wystawiać fakturę lub rachunek >)
 

Zapomnij o papierze - elektroniczne załączniki i notatki do każdej sprawy

Cały czas zmierzamy do tego, aby w fillUpie wszystkie sprawy można prowadzić wyłącznie elektronicznie i móc zapomnieć o papierze. Kolejnym krokiem w tym celu w nowej wersji aplikacji jest możliwość dodania do każdego druku dowolnego załącznika z komputera lub internetu w formie dokumentu tekstowego (word, rtf, txt), zdjęcia, skanu czy pliku pdf. Na wypełnionych formularzach można zapisać notatkę w postaci elektronicznej żółtej karteczki. Przy e-wysłanych dokumentach pojawia się także Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. Dzięki temu wchodząc do bazy swoich formularzy możemy mieć wszystko w danej sprawie: daty złożenia dokumentów, odpowiedzi, dokumentację i notatki. (Jak dodać załącznik >)

 

Zapraszamy do korzystania z najnowszej wersji aplikacji:
Uruchom wersję on-line teraz > 

Pobierz wersję na pulpit >