Zobacz co nowego w fillup?

Druk VAT-7 wersja 17W związku ze zmianą przepisów podatkowych składać można już deklaracje dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług na nowych wersjach druków. Zmiana dotyczy deklaracji VAT-7 (wersja 17) oraz druków VAT-7K, VAT-7D, VAT-8 i VAT-9M.

W najnowszej bazie fillup (nr 320) z 29.08.2016 r. dostępne są nowe deklaracje dla celów podatku od towarów i usług w wersjach wskazanych w rozporządzeniu z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 1136). W efekcie dostępne są dla Państwa następujące, nowe wersje deklaracji VAT:

Nowe wersje deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M stosuje się od rozliczenia za sierpień 2016 r., natomiast VAT-7K i VAT-7D – od rozliczenia za III kwartał 2016 r.

Od wersji 4.3.15 programu fillUp dostępny jest już kreator do nowych druków VAT-7 oraz możliwość konwersji druku VAT-7 z wersji 16 do aktualnej wersji 17.

Dalsze stosowanie dotychczasowych wersji deklaracji VAT możliwe tylko w niektórych przypadkach

Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz z objaśnieniami, określone w załącznikach nr 1-6 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 914 i 2230), mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2016 r.

Nie dotyczy to jednak podmiotów dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw płynnych, które to pomioty muszą obowiązkowo korzystać z nowych wersji deklaracji już od rozliczenia za sierpień 2016 r. (lub III kwartału 2016 r.).

Więcej informacji na temat zmian w rozliczeniach VAT 2016/2017 – znajdziesz na www.vat-7.pl >