Zobacz co nowego w fillup?

Od 1 października 2018 Sprawozdania Finansowe muszą być przekazywane do KRS tylko w formie elektronicznej: JPK_SF czyli e-Sprawozdania Finansowe). Obowiązek ten spoczywa na wszystkich jednostkach prowadzących pełną księgowość.

Najnowsza wersja programu fillUp 5.8 dostarcza kompleksowe rozwiązanie, zapewniające szybkie spełnienie obowiązku elektronicznego dostarczenia Sprawozdania Finansowego.

Program fillUp obsługuje następujące formularze:

wraz z załącznikami wymaganymi dla powyższych sprawozdań.

Dzięki programowi można łatwo zgromadzić wszystkie dane, potrzebne do skompletowania pełnego sprawozdania: dane z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale oraz rachunku przepływów pieniężnych. W sprawnym wypełnieniu formularzy JPK_SF z pewnością pomoże możliwość importu wielu danych z Excela.

Program fillUp daje również możliwość szybkiej wysyłki elektronicznej JPK_SF do KRS. Do wysłania dokumentów niezbędna jest autoryzacja podpisem elektronicznym.

Pełen opis przygotowania oraz importu danych z plików znajduje się w zakładce Pomocy > Dokumentacja > 
Poradnik dotyczący e-Sprawozdania Finansowego znajdziesz na CIT-8.pl >


Urząd Skarbowy:

Akcyzowe:

ZUS:

GUS:

Inne: