Zobacz co nowego w fillup?

W tym roku mija 6 lat odkąd wprowadziliśmy na rynek program fillup. Naszą ideą od samego początku było zbudowanie aktualnej bazy formularzy, których wypełnianie będzie dla użytkownika łatwe i przyjemne.
Zaczynaliśmy z 1000 formularzy oraz 50 e-deklaracjami, lata rzetelnej pracy zaowocowały programem, który jako jedyny na rynku posiada kompletną i systematycznie aktualizowaną bazę formularzy i e-deklaracji

Rozwijamy bazę formularzy, ulepszamy mechanizm działania aplikacji na komputerze stacjonarnym, w wersji online oraz na urządzeniach mobilnych. W pracę nad programem jest zaangażowany wciąż rosnący zespół specjalistów z dziedziny prawa, administracji, programowania oraz infolinii ds. serwisu.

Wierzymy, że tworzenie najlepszego możliwego oprogramowania to nie cel, tylko proces.

W najbliższym czasie planujemy wprowadzić między innymi:

 • nowe narzędzie do raportowania schematów podatkowych,
 • zgłoszenie i weryfikację centralnego rejestru beneficjentów,
 • obsługa JPK_V7M i JPK_V7K.
Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje nowy cennik naszych usług.
NOWOŚĆ! Do każdego abonamentu fillup zostanie udostępniona w pierwszej połowie 2020 r. usługa Dysku fillup (chmury), gdzie można będzie bezpiecznie przechowywać wypełnione formularze.

Deklaracje i informacje dla podatku CIT:

oraz załączniki:

 • CIT-8/O (15) Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku
 • CIT-D (7) Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach
 • CIT/BR (6) Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych
 • CIT/MIT (3) Informacja o środkach trwałych oraz przychodach składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy
 • CIT/8S (3) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
 • CIT/8SP (3) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
 • CIT/PGK (3) Informacja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową
 • CIT/PM (1) Informacja o wysokości wartości rynkowej składanika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • CIT/IP (1)Informacja o wysokości dochodu (poniesionej strat) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
 • CIT/WW (1) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia walut wirtualnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych

Deklaracje dla podatku VAT:

Deklaracje oraz informacje dla podatku PIT:

oraz załączniki do deklaracji rocznych:

Formularze zaświadczeń:

Deklaracje dla podatku akcyzowego:

Pozostałe formularze: