Zobacz co nowego w fillup?

Rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym stawia przed księgowymi wyzwania. Do 31 marca konieczne jest sporządzenie i e-podpisanie e-Sprawozdania Finansowego, a do 2 kwietnia wysłanie do Urzędu Skarbowego CIT-8 z kwalifikowanym e-podpisem. W tym roku nie nastąpi żadne przesunięcie terminów, tak jak miało to miejsce w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego w kilku poprzednich latach, w których zmagaliśmy się z pandemią COVID-19.

Sprawozdanie Finansowe to kluczowy dokument przedsiębiorstwa, używany nie tylko przez skarbówkę. To obraz stanu finansowego firmy, ważny dla inwestorów, wierzycieli i banków.

O czym musisz pamiętać:

  • Sprawozdanie musi być w formie pliku XML z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Program fillup sprawdza poprawność pliku XML, co eliminuje potrzebę dodatkowej weryfikacji.
  • Dokumenty finansowe muszą być załączone w formie plików PDF. Program fillup umożliwia dołączanie plików PDF i sprawdza, czy wszystkie wymagane załączniki są dodane.
  • Program ułatwia zebranie podpisów i wysyłkę do e-KRS lub KAS. Elektroniczna wersja sprawozdania nie wyklucza jego zapisu do PDF lub wydrukowania do przechowywania w papierowym archiwum.
  • Program fillup prowadzi użytkowników krok po kroku przez proces generowania e-SF, podpisywania i wysyłki, wskazując potencjalne błędy na wcześniejszych etapach.

Program fillup oferuje również dodatkowe ułatwienia:

  • utworzenie nowego sprawozdania za nowy okres rozliczeniowy z przeniesieniem danych z poprzedniego roku;
  • import kwot z pliku Excel do załączników, takich jak bilans, RZiS
  • merytoryczne wsparcie oraz wskazywanie błędów na każdym etapie.

Bezpieczna wersja DEMO - wypróbuj bez konsekwencji i przekonaj się jakie to proste!

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Program fillup umożliwia testowanie procesu przed ostatecznym wysłaniem dokumentu. Nawet jeśli nie korzystasz z programu, znajdziesz wsparcie w bazie wiedzy na stronie dotyczącej CIT-8 i e-Sprawozdań Finansowych.

Możesz również skorzystać z działu pomocy - merytorycznej i technicznej bazy wiedzy, przygotowanej tak, aby wesprzeć naszych użytkowników na każdym etapie tworzenia dokumentu.

Co dalej po wysłaniu e-Sprawozdania Finansowego?

Sprawozdanie wysłane do KAS otrzymuje swoje UPO, które odbiera się automatycznie w Programie fillup. Sprawozdanie, które ma być złożone w e-KRS, fillup generuje do pliku XML z kompletem e-podpisów. Następnie można ten plik pobrać i złożyć na stronie e-KRS. Sprawozdanie w XML do przekazania do e-KRS w programie fillup otrzymuje status „podpisane”.

Wysyłka do e-KRS odbywa się intuicyjnie. Po podpisaniu i przygotowaniu pliku XML JPK_SF i kliknięciu w przycisk „Przygotuj wysyłkę Wyślij do e-KRS” w aplikacji fillup otwiera się strona, gdzie należy wybrać opcję „Otwórz ekrs.ms.gov.pl w nowym oknie” i zalogować się w systemie e-KRS. Postępując krok po kroku zgodnie z instrukcją, będzie można złożyć swoje podpisane sprawozdanie w systemie e-KRS Ministerstwa Sprawiedliwości. W razie wątpliwości możesz skorzystać z podpowiedzi na stronie przejrzeć szczegółową instrukcję jak złożyć sprawozdanie finansowe na stronie eKRS.