Zobacz co nowego w fillup?

na wpisywanie tych samych danych

Ile czasu wszyscy marnujemy wpisując w kółko te same dane na dziesiątkach, setkach, tysiącach formularzy?
Załóżmy, dla uproszczenia, że formularze, druki i deklaracje wypełniają tylko osoby w wieku produkcyjnym - 25 milionów Polaków. 
Każdy z nas wypełnia średnio 6 formularzy w roku, a wpisywanie tylko samych danych podstawowych, jak PESEL, imię nazwisko, pełen adres – zajmuje nam tylko 1 minutę. 
To 25.000.000 x 6 x 1 = 150.000.000 minut = 2.500.000 godzin.

Jeżeli jedna godzinna pracy, według średniej krajowej, ma wartość 22 zł (3.700 zł / 21 dni/ 8h), to tylko na wpisywanie tych samych podstawowych danych do formularzy tracimy 55.000.000 zł rocznie. Do tego należałoby doliczyć firmy, organizacje i urzędy, które wypełniają ich 5-10-15 razy tyle.

Być może tylko na wpisywanie danych, które ciągle się powtarzają wydajemy:

ponad 500.000.0000 zł. rocznie

Dodatkowo wiele z tych danych musimy pamiętać: PESEL, NIP, REGON, nr dowodu osobistego, nazwisko panieńskie matki współmałżonka? Albo przynajmniej mieć gdzieś spisane. A jeszcze Pani w urzędzie gminy zapyta o numer książeczki wojskowej ;-(

Czy są jakieś rozwiązania na rynku? W sumie są druki i formularze w wordzie, excele, programy z aktywnymi drukami. Nadal jednak musimy w nich wpisywać w kółko te same dane, choć już nie długopisem, ale klawiaturą. No i musimy je wszystkie pamiętać lub za każdym razem ich szukać.

Rozwiążmy ten problem i zróbmy aplikację, która uczy się moich danych i wypełnia to, co się powtarza za mnie. Niech zbiera dane, pozwala je edytować i udostępnia w smartfonie, abym miał je wszystkie zawsze pod ręką.

Czytaj, jak poszły nasze prace dalej >>