Aplikacja fillUp pozwoli Ci na szybkie i wygodne wypełnienie aktywnego formualrza umowy najmu pokoju. Wzór dokumentu dostępny jest bezpłatnie, wystarczy go wypełnić i wydrukować. 

Opis druk: Umowa najmu pokoju

Typowym studenckim zwyczajem jest poszukiwanie pokoi do wynajęcia. Pokoje wynajmowane są również turystom czy osobom podróżującym po kraju służbowo. Najem taki dobrze jest udokumentować pisemną umową, z której wynikają prawa i obowiązki obu strom – wynajmującego i najemcy.

Umowa najmu nie musi oczywiście dotyczyć wyłącznie budynku lub całego lokalu lub mieszkania w budynku. Umowa najmu związana może być również z rzeczą ruchomą, jej częścią czy też z częścią nieruchomości. W umowie można wskazać również, że najemcą są dwie lub więcej osób – na zasadzie przystąpienia przez nie wspólnie do umowy lub użytkowania całości pokoju w czasie, gdy inna osoba nie korzysta z niego.

W przypadku wynajmu pokoju w mieszkaniu, a nie pokoju typu „hotelowego” - warto zadbać, by umowa wskazywała zasady ładu mieszkaniowego w całym mieszkaniu lub wskazywała na akceptację regulaminu porządku w mieszkaniu. Warto zawrzeć zapis o zasadach korzystania z części wspólnej mieszkania lub budynku na zasadach quoad usum. Podobnie wartościowym może być złożenie oświadczenia o akceptacji korzystania przez pozostałych lokatorów mieszkania z części wspólnej.

Umowa powinna również zawierać wskazanie zasad odpowiedzialności za szkody zarówno w części wspólnej, jak i te w wynajmowanym pokoju.

Wynajęcie pokoju mieszkalnego na cele mieszkalne podlega pod zasady ochrony praw lokatorów. Zasady wskazane w umowie nie mogą zatem być mniej korzystne niż wynikające z przepisów o ochronie praw lokatorów.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2005, nr 31, poz. 266 ze zm.).