Druk potwierdzenia nadania listu poleconego dostępny jest za darmo do wypełnienia w naszej aplikacji online. Dzięki programowi fillUp szybko i sprawnie wypełnisz dowolny formularz. 

Opis druk: Potwierdzenie nadania listu poleconego

Poczta Polska każe posługiwać się drukiem polecenia przesyłki listowej. Warto stosować taki druk, jaki udostępnia Poczta, gdyż uniknie się problemów w okienku pocztowym. 

Druk ten wypełniamy, jeśli chcemy wysłać list jako  przesyłkę poleconą. Polecenie stanowi potwierdzenie wysyłki listu w określonym dniu i określonym urzędzie pocztowym.

Przekazując potwierdzenie powinno się zadbać o to, by urzędnik podpisał druk oraz postawił pieczątkę. Warto również sprawdzić, czy pieczęć jest prawidłowo datowana, o ile zależy na potwierdzeniu wysyłki w danym dniu.

Potwierdzenie nadania listu poleconego jest standardową metodą wysyłki większości pism w postępowaniach podatkowych, cywilnych lub administracyjnych. Potwierdzenie wysyłki pozwala stronie (powodowi, pozwanemu itd.) zachować termin doręczenia pisma w dacie jego wysyłki (w dacie, na jaką poświadczona została wysyłka).

Po nadaniu przesyłki poleconej otrzymujemy  potwierdzenie nadania wraz z numerem przesyłki, dzięki czemu zyskujemy m. in. możliwość śledzenia przesyłki przez internet
W razie niedostarczenia przesyłki potwierdzenie nadania jest podstawą złożenia reklamacji w urzędzie pocztowym oraz domagania się odszkodowania za poniesioną stratę.

W przypadku postępowań sądowych lub administracyjnych czy podatkowych polecenie przesyłki nie stanowi dowodu doręczenia konkretnego pisma a jedynie dokonanie czynności wysyłki korespondencji do urzędu skarbowego. W konsekwencji, jeżeli nadawca chce dodatkowo zadbać o potwierdzenie, że wysyłka dotyczy określonej korespondencji – powinien dodatkowo dokumentować wysyłkę tych, a nie innych pism (np. fotografia).