Wypełnij aktywny druk przekazu pocztowego bezpłatnie w programie fillUp. Ponad 3000 aktualnych wzorów formularzy dostępnych jest w aplikacji fillUp.

Opis druk: Przekaz pocztowy

Przekaz pocztowy polega na zleceniu wypłaty określonej przez nadawcę kwoty wskazanemu adresatowi. Przekaz pocztowy jest instytucją przypominającą przelew bankowy, lecz w przypadku przekazu bankowego dochodzi do wpłaty i wypłaty kwot pieniężnych bezpośrednio w placówkach pocztowych z pominięciem banku oraz bez konieczności posiadania jakiegokolwiek rachunku.

Przekaz pocztowy nadać można wypełniając blankiet przekazu, jak również poprzez ustne zlecenie przekazane urzędnikowi pocztowemu czy też za pośrednictwem internetu podając dane elektroniczne w formacie określonym przez pocztę. W ramach przekazu w cenie zawarta jest możliwość przekazania adresatowi korespondencji do 160 znaków.

Wypełniając blankiet przekazu, kwotę należy podać w złotówkach, cyframi i słownie. Wartość przekazu pocztowego przyjmowanego przez listonosza nie może przekroczyć granicznej wartości przekazu pocztowego (obecnie 4.300 zł).  Kwota przekazu realizowanego w urzędzie pocztowym jest nieograniczona. Opłata za przekazy pocztowe w obrocie krajowym (w tym nadane na poste restante) wynosi tylko 1% od kwoty przekazu plus 5,20 zł, a za potwierdzenie odbioru 1,90 zł.

Alternatywą międzynarodową i elektroniczną przekazów pocztowych pozostają płatności typu PayPal, PAYU, Ucash, Western Union i podobne, które działają w tym przypadku na takiej samej zasadzie, jak Poczta Polska.