Wcześniejszy moduł faktur (“Moje faktury”) nie będzie kompatybilny z KSeF, dlatego też zalecamy przeniesienie danych do modułu e-Faktury (KSeF), który został usprawniony i jest gotowy na integrację z KSeF. Dane zostaną przeniesione na Dysk fillup. Wypełnione w dotychczasowym kreatorze faktury po przeniesieniu danych będą widoczne w zakładce “Moje formularze”. Moduł e-Faktur został przystosowany i jest gotowy do integracji z KSeF, gdy stanie się on obowiązkowy. Zalecamy przeniesienie danych przed wdrożeniem obowiązkowego KSeF.

Kreator przenoszenia danych

Jeśli wystawiałeś faktury w dotychczasowym kreatorze (“Moje faktury”), to przy wystawianiu kolejnej faktury, program zaproponuje przeniesienie danych do Dysku fillup i skorzystanie z nowego modułu e-Faktur. Konieczne będzie zalogowanie się do Konta fillup lub rejestracja, jeśli nie posiadasz konta.  

Po kliknięciu “Rozpocznij”, pojawią się trzy opcje do wyboru. Wybieramy najbardziej odpowiadającą nam opcję i klikamy “Kontynuuj”. Zalecamy wybranie pierwszej opcji, czyli przeniesienie wszystkich danych do Dysku fillup (chmury), aby wszystkie dokumenty znajdowały się w jednym miejscu i nie musieć przełączać się między bazą lokalną a bazą na Dysku fillup. Dane będą bezpiecznie przechowywane w chmurze, co pozwoli na ich bezproblemowe odtworzenie po awarii komputera lub dysku.  

Wybór opcji numer 1:

Wybieramy pierwszą opcję i klikamy kontynuuj. Program wyświetli ostrzeżenie dotyczące faktur w aktualnym okresie rozliczeniowym. Zalecamy przejście na nowe e-Faktury (KSeF) po zakończeniu okresu rozliczeniowego.  

Po kliknięciu “Nie”, proces zostanie przerwany. Jeśli klikniemy “Tak”, proces będzie kontynuowany i program rozpocznie rozdzielanie formularzy.  

Następnie pojawi się okno do wyboru sposobu przeniesienia danych - czy chcemy przenieść wszystkie dane do jednego profilu, czy też chcemy rozdzielić formularze na profile według firm. Dla zachowania przejrzystości, zalecamy rozdzielenie dokumentów według firm.  

Po kliknięciu rozpocznie się przenoszenie danych. Po zakończeniu procesu przeniesienia program przełączy się na bazę na Dysku fillup.

Wybór opcji numer 2:

Wybieramy drugą opcję i klikamy “kontynuuj”. W tym przypadku dotychczasowe faktury pozostaną na bazie lokalnej, a kolejne faktury będą już wystawiane w nowym module e-Faktur (KSeF) w bazie na Dysku fillup. W przypadku tego rozwiązania będzie trzeba przełączać się między bazą lokalną a bazą na Dysku fillup.  

Wybór opcji numer 3:

Zaznaczamy ostatnią opcję i klikamy “Kontynuuj”. Pojawi się informacja, czy na pewno nie chcemy korzystać z nowych e-Faktur.  

Po kliknięciu “Tak”, kreator zostanie zamknięty i żadne dane nie zostaną przeniesione. Po kliknięciu “Nie”, wrócimy do kreatora i będzie możliwość wybrania innej opcji.  

Jeśli nie chcesz aktualnie przenosić danych i chcesz zamknąć kreator, możesz skorzystać z opcji “przypomnij mi za 30 dni”. Po 30 dniach program ponownie wyświetli kreator przenoszenia danych.

Powrót do starych faktur

Jeśli przypadkiem włączyłeś nowe e-Faktury, a nadal chcesz korzystać ze starych faktur, istnieje możliwość przywrócenia tego widoku. Należy w programie kliknąć Ustawienia -> Faktury -> i zaznaczyć opcję “Pokaż dotychczasowe faktury”.  

Po zaznaczeniu tej opcji, pojawi się ostrzeżenie i należy kliknąć “Tak”, jeśli chcemy przywrócić stare faktury.  

Po kliknięciu “Tak”, w menu bocznym pojawi się zakładka “Moje faktury”.  

Uwaga - ta opcja nie jest dostępna dla nowych klientów. Nowi klienci programu mają dostęp jedynie do zakładki e-Faktury bez możliwości korzystania ze wcześniejszego modułu faktur.