Zobacz co nowego w fillup?

Biura rachunkowe, prokurenci, pełnomocnicy, główni księgowi i inne osoby, które chcą wysyłać deklaracje podatkowe przez Internet za inną osobę muszą zostać upoważnione do działania przez podatnika. Służy temu druk UPL-1, który przekazuje się do urzędu skarbowego właściwego dla upoważniającego podatnika.

Główną zaletą UPL-1 jest zwolnienie z opłaty skarbowej za każdorazowe przedstawianie pełnomocnictwa. Podpisywanie deklaracji i informacji podatkowych i dostarczanie ich do urzędów skarbowych w cudzym imieniu w formie tradycyjnej (bez UPL-1) wiąże się z wielokrotnym ponoszeniem opłaty 17 zł.

UPL-1 można przekazywać zarówno prokurentom, jak i księgowym, głównym księgowym czy osobom reprezentującym podmiot i posiadającym stosowne upoważnienia do działania. Pełnomocnictwo UPL-1 pozwala na podpisywanie danymi umocowanej osoby wszelkich deklaracji i informacji podatkowych wysyłanych do organów podatkowych w formie dokumentu elektronicznego. Obejmuje ono zarówno druki wymagające stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego (e-podpisu), jak również deklaracje i informacje podpisywane danymi uwierzytelniającymi osobę podpisującą druk.

Co istotne, druk UPL-1 należy przekazać do urzędu skarbowego w formie pisemnej. Dopiero po jego przekazaniu możliwe jest podpisywanie deklaracji i informacji przez inną osobę. Pełnomocnictwa na druku UPL-1 udziela się na czas wskazany w druku lub na czas nieoznaczony. Pełnomocnictwo można też odwołać. Składa się w tym celu druk OPL-1.

Przygotowaliśmy serwis tematyczny, poświęcony deklaracji UPL-1. W fillUp oraz na www.upl-1.pl znajdą Państwo interaktywny i darmowy druk deklaracji UPL-1 (w wersji on-line lub w formie programu do pobrania), informacje o formie składania deklaracji pełnomocnictwa oraz jego odwołania na druku OPL-1.