Zobacz co nowego w fillup?

Wkraczamy w nowy miesiąc z pięknym wynikiem pięciu tysięcy formularzy w naszej aplikacji! Jesteśmy z tego niezwykle dumni. Jednak nie spoczywamy na laurach i codziennie bierzemy “na warsztat” najnowsze formularze, których przybywa sporo szczegolnie teraz, w dobie kryzysu. Na bieżąco uzupełniamy naszą bazę darmowych formularzy związanych z COVID-19, aby choć w ten sposób wesprzeć podatników i przedsiębiorców, których szczególnie dotkliwie dotyka ten kryzys. Staramy się też na bieżąco podsumowywać zmiany prawne wprowadzane w ramach kolejnych “tarcz antykryzysowych”

Darmowe wnioski, druki i formularze w związku z pandemią koronawirus COVID-19

Panująca pandemia koronawirusa jest już mocno odczuwana przez przedsiębiorców, czego dowodem są zatory płatnicze. Niedotrzymanie terminu rozliczenia może wiązać się z zapłatą odsetek umownych lub ustawowych. Jeśli zwłoka w rozliczeniu dotyczy transakcji z inną firmą, przedsiębiorca może domagać się rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, od 40 euro za zaległość do 5000 złotych, do 100 euro za zaległości wyższe niż 50 000 zł.

Wezwanie do zapłaty

Od tego roku formularze UPL-1 pełnomocnictwa do podpisywania elektronicznie wysyłanych deklaracji nie zawsze muszą być podpisywane i składane w formie papierowej. UPL-1 podatników osób fizycznych można przekazać również elektronicznie wraz z pismem ogólnym wysłanym przez ePUAP. Wystarczy podpisać pismo ogólne za pomocą profilu zaufanego  osoby fizycznej, która udziela takiego pełnomocnictwa. 

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji

Urząd skarbowy

Pracownicze

GUS

KRUS i ZUS

KRS

Pozostałe