W celu przeniesienia danych, należy kliknąć w górnym prawym rogu nazwę bazy lub profilu (1), a następnie wybrać przycisk Przenieś do Dysku fillup (2).

 

Można przenieść wszystkie dokumenty do jednego profilu (3). Przenosząc dokumenty można wskazać, czy chce się utworzyć nowy profil, czy dodać zaznaczone elementy do istniejącego profilu (4). Jeżeli dokumenty mają być przeniesione do nowego profilu, należy wprowadzić nazwę profilu (5).  

Można też przenieść dane z podziałem na firmy (6). Wtedy program utworzy profile (bądź zaproponuje przypisanie do istniejącego profilu) (7). Żeby finalnie zatwierdzić przenoszenie, należy wybrać przycisk 'Przenieś dane' (8), po jego kliknięciu program zacznie przenosić dane. Po przeniesieniu pojawi się okno, w którym będzie można wybrać, czy chce się przejść do Dysku fillup.