Udostępniać można tylko profile, które znajdują się w Dysku fillup.

W celu udostępnienia profilu, należy kliknąć “Baza na Dysku fillup” lub nazwę profilu, który znajduje się w górnym prawym rogu programu (1). Kolejnym krokiem jest kliknięcie przycisku “Udostępnij” (2).

Kolejnym krokiem jest wybranie przycisku “Udostępnij kolejnym użytkownikom” (3).

Jeżeli są już dodani inni użytkownicy, można zobaczyć ich uprawnienia (5) lub usunąć dostęp takiemu użytkownikowi (6). Właściciel ma przypisane prawa do zarządzania (4).

Należy wpisać adres e-mail osoby, której zostanie udostępniony profil (7), można też napisać swoją wiadomość (8).

 W przypadku kiedy w konto.fillup.pl są dodani aktywni użytkownicy (czy użytkownicy są dodani, można sprawdzić po zalogowaniu się na konto.fillup.pl, w zakładce Użytkownicy (9)), można udostępnić profil takiemu użytkownikowi.

 Żeby udostępnić profil użytkownikowi, należy kliknąć nazwę bazy danych (10), a następnie przycisk 'Udostępnij' (11).

 

Po pojawieniu się okna udostępniania, należy kliknąć przycisk 'Udostępnij kolejnym użytkownikom' (12).  

 

W kolejnym oknie powinna się pojawić lista (13) użytkowników, którzy są przypisani w konto.fillup.pl i są aktywni. Jeżeli jednak profil ma zostać udostępniony użytkownikowi, który nie został przypisany w konto.fillup.pl , należy kliknąć przycisk 'Udostępnij innemu użytkownikowi' (14).