W każdej chwili możesz zrezygnować z używania programu fillUp i go odinstalować. Pamiętaj, że jest to proces nieodwracalny, który spowoduje usunięcie wszystkich dotychczas wprowadzonych danych, zarówno z wypełnionych i zapisanych przez Ciebie formularzy jak i z Aktówki.

Aby odinstalować program należy z poziomu menu Start kliknąć na Wszystkie programy, odszukać katalog Fillup a następnie kliknąć w ikonę odinstaluj fillUp. Klikając w kolejnych etapach Dalej przeprowadzi się operację odinstalowania programu. O jej powodzeniu zostaniemy na końcu poinformowani odpowiednim komunikatem.

Nastąpi deinstalacja programu, jednak ze względu na pomyłkowe usunięcie programu dane pozostaną na dysku.

Jeżeli chciałbyś usunąć definitywnie wszystkie dane, możesz tego dokonać, przenosząc do kosza cały katalog fillUp, który znajduje się w katalogu dokumentów użytkownika/efile/fillup/

np. na Windows 7/8/Vista:
C:\Users\[user]\Documents\efile\fillup

na Windows XP:
C:\Documents and settings\[user]\Moje dokumenty\efile\fillup

na Mac:
/Users/[user]/Documents/efile/fillup